O Geronimovi toho bylo napsáno mnoho. Jedním z autorů, kteří se tomuto velmi kontroverznímu náčelníkovi věnovali, je i Robert Utley. Jeho kniha velmi objektivně tvrdí, že tento apačský válečník nebyl ani nemilosrdným zabijákem, ani ušlechtilým hrdinou.

"Legendě je snazší uvěřit než složité a rozporuplné postavě, kterou Geronimo ve skutečnosti byl," říká jedna z knih, jež o něm byly napsány. My se však dnes podíváme na jeho zmiňovanou nečestnou tvář.

Jaká je tvář Geronima v Utleyově knize?

Geronimo byl pro bílé Američany nejobávanějším a nejnenáviděnějším indiánským válečníkem své doby. Představoval symbol nemilosrdného divocha, který je chce vyvraždit i s jejich rodinami. Až později, v době, kdy se Státy vyrovnaly s krutým zacházením s původními obyvateli Ameriky, se vůdce Apačů objevil v trochu jiném světle. Najednou z něj byl hrdina bojující za obranu své země, lidu a způsobu života.

V knize Roberta Utleyho je Geronimo složitou postavou. Duchovním bojovníkem, který sice před smrtí konvertoval ke křesťanství, ale stále v hloubi duše nenáviděl Mexičany. I Utley se v knize ale věnuje jeho nesmírné krutosti a brutalitě, s níž byl schopen konat.

„Brutální hrdina“

Rodné Geronimovo jméno bylo Goyahkla, neboli Ten, který zívá. A to nemá s jeho řečenou udatností nic moc společného, že? Jeho život byl plný dramat a překvapení a jeho postava byla velmi rozporuplná. Na jedné straně si cenil rodinného života, ale přitom neměl naprosto žádné výčitky svědomí, když zabíjel rodiny jiných lidí.

I když byl náčelníkem Apačů, i mezi svými měl mnoho nepřátel. Ostatní indiánské kmeny se ho bály. Přestože celý život bojoval s Mexičany, kteří kdysi vyvraždili jeho rodinu, jeho válečné taktiky se rozhodně nedaly nazvat jako hrdinné a čestné. Mexičani mu zabili jeho první ženu, matku i tři děti. Jeho srdce zřejmě ztvrdlo a přísahal celoživotní pomstu, čemuž beze zbytku dostál.

Na video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Když se nakonec i on dostal do rezervace, kde musel žít institucionalizovaným životem, často odtud utíkal a dál vedl nájezdy proti mexickým a americkým jednotkám. Do boje se však příliš nehrnul a válce se spíše vyhýbal. Vždy se snažil nepříteli vyhnout, což je zmíněno i v Utleyově knize: "V sonořském pohoří Sierra Madre proháněl Geronimo americkou armádu a nikdy se nedostal ani do potyčky, natož do bitvy. Toto vědomí mě vedlo k závěru, že Geronimova skutečná velikost jako bojujícího Apače nespočívala v tom, že vedl válku, ale v tom, že se válce vyhnul."

Kritika až příliš ostrá

Byl Geronimo padouch nebo hrdina? Jedna z recenzí knihy o dokonce hovoří o Geronimovi jako o Usáma bin Ládinovi své doby. Poměrně ostrá kritika někoho, kdo je ztotožňován i s Vinnetouem, nemyslíte?

Tato označení je však podloženo demonstrací některých Geronimových nájezdů na bělochy, Američany, Mexičany i jiné indiánské kmeny.

Jek píše Utley: "Nájezd se zdá být nedostatečným popisem toho, co se dělo, když se obětí stalo město, ranč, nákladní vlak nebo cestující. Kromě plenění nájezdníci masakrovali lidi, často tím nejbrutálnějším způsobem. Třicet let takového barbarského vraždění, často zahrnujícího mučení a mrzačení, tvoří hlavní charakteristiku Geronimovy osobnosti."

Na otázku, kdo byl Geronimo, není tedy možné dát jednoznačnou odpověď. Jeho život byl plný vítězství i porážek, velkorysosti i krutostí. Jasné je, že jeho trauma jej provázalo celý život a nevyrovnal se s ním zrovna tak, jak bychom si mohli z příběhů o apačském náčelníkovi myslet.

Zdroje:

www.theguardian.com, en.wikipedia.org/wiki/Geronimo, www.deseret.com