Tanker zásoboval dvě německé námořní skupiny, ale 8. dubna 1945 byl potopený torpédem sovětského letectva i s 1,5 milionu litrů benzínu na palubě. Tanker od té doby leží na dně Gdaňského zálivu u Polska v Baltském moři. Tam byl asi 70 let po jeho potopení objevený potápěči. Poté se stal zdrojem rostoucích obav vědců a odborníků na životní prostředí.

Jaká rizika tato historická památka představuje a jaká opatření by bylo potřeba přijmout, abychom zabránili potenciální katastrofě? Pojďme se pokusit objasnit tajemství.

Tanker Franken coby strašlivý pozůstatek druhé světové války

Franken Tanker, původně známý jako MV Franken, byl německým námořním plavidlem používaným během druhé světové války. Plavidlo hrálo klíčovou roli při zásobování nacistického Německa ropou a palivem, ale dnes odpočívá na dně Baltského moře, přibližně 90 km od pobřeží Estonska. I tak slouží jako strašidelná připomínka ničivého dědictví války. Navíc si vědci myslí, že je tento vrak časovanou ekologickou bombou. Ač se vrak Franken může zdát nečinný, pod svým zrezivělým trupem skrývá potenciální katastrofu.

Vědci již nějakou dobu varují ohledně zhoršujícího se stavu plavidla. Ve vraku se podle odhadů nachází 3 000 tun toxické ropy, což v případě katastrofického úniku představuje významnou hrozbu pro mořský ekosystém a pobřežní oblasti.

Doktor Benedykt Hac z Námořního institutu v roce 2018 varuje: „Postupující koroze znamená, že ocel pokrývající trup a vnitřek lodi je stále tenčí a pravděpodobnost, že se vrak zřítí pod vlastní vahou, se zvyšuje. Pozemní průzkumy v bezprostřední blízkosti tankeru ukázaly, že v ekosystému již došlo k velké spoušti a normy pro některé toxické a karcinogenní látky byly překročené i několikasetnásobně." Je tedy jen otázkou času, kdy začne do Baltského moře, které hraničí s devíti zeměmi včetně Ruska, unikat ropa.

Jak moc je naléhavá potřeba akce?

Odborníci zdůrazňují, že je velmi důležité přijmout okamžitá opatření k řešení této hrozící ekologické časované bomby.

Video na YouTube zdůrazňuje varování vědců před potenciální katastrofou. Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Profesor Jüri Elken, mořský výzkumník, zdůrazňuje: „Pokud tato loď exploduje, způsobí skutečnou ekologickou katastrofu. Naléhavost spočívá v zabránění budoucímu úniku ropy, který by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro mořský život, křehké ekosystémy a živobytí pobřežních komunit.“

Jak je možné hrozbu zmírnit a jak velká je to výzva

Řešení potenciální katastrofy vyžaduje koordinované úsilí států a mezinárodních organizací. Velmi důležitá je spolupráce při vytváření strategií pro účinné řešení situace. Zejména kooperace mezi Estonskem, Německem a dalšími zainteresovanými stranami je klíčová pro posouzení stavu vraku, vypracování plánu na jeho odstranění nebo omezení jeho šíření a zabránění ekologické katastrofě v Baltském moři.

Řešení problému s vrakem tankeru Franken představuje řadu výzev vzhledem k jeho poloze, hloubce a choulostivé povaze nákladu, který se na něm nachází. Video na YouTube poukazuje na obtíže spojené s bezpečným odstraněním toxické ropy z vraku, aniž by došlo k dalšímu poškození mořského prostředí. Takový úkol vyžaduje sofistikovanou technologii, specializované odborné znalosti a značné finanční prostředky.

Vzhledem k tomu, že hrozba tankeru Franken přetrvává, je nezbytné upřednostnit její zmírnění, aby byl chráněný křehký ekosystém Baltského moře. Na jeho dně je navíc v roztroušeno mnoho vraků lodí, které slouží prosperujícímu rybářskému průmyslu a jsou oblíbenou turistickou destinací.

Důsledky nečinnosti v případě Frankenu by ale mohly být vážné a měly by dalekosáhlé dopady na mořskou biologickou rozmanitost, rybolov, cestovní ruch a místní ekonomiky.

Zdroje: www.express.co.uk, www.cevreadaleti.org, www.thefirstnews.com