Loňské sucho podél ikonické řeky Dunaj odhalilo mrazivé tajemství minulosti: vraky německých lodí z druhé světové války poblíž srbského říčního přístavu Prahovo, které byly po desetiletí ukryté pod vodní hladinou. Zapomenuté relikvie tak znovu ožily. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Obnovené svědectví

Záběry pořízené podél Dunaje ukazují, jak hladina vody dramaticky ustoupila pozůstatkům německých lodí, které byly ztracené během druhé světové války. Tato plavidla patřila ke stovkám lodí, které v roce 1944 potopila černomořská flotila nacistického Německa při ústupu před postupujícími sovětskými vojsky. Hrozilo, že odhalené vraky budou bránit říční dopravě a ohrožují i pracovníky místního rybářského průmyslu. Tyto strašidelné vraky, kdysi skryté pod hladinou řeky, byly odhalené a nabídly jedinečný pohled na pozůstatky bouřlivé éry. Některé vraky se stále pyšní stěžni, můstky a pokroucenými trupy, zatímco jiné leží většinou ponořené pod písečnými náplavkami.

Německá flotila za sebou zanechala velkou ekologickou katastrofu, která ohrožuje nás, obyvatele Prahova," řekl Velimir Trajilovič, důchodce z Prahova, jenž je autorem knihy o německých lodích.

Nebezpečný náklad byl odkrytý

O to mrazivější je zjištění, že potopená plavidla převážela náklad výbušnin. Na záběrech jsou vidět zkorodované trupy lodí, které stále uchovávají smrtící náklad a tiše čekají, až je ustupující vody odhalí. Více než 20 korábů u Prahova ve východním Srbsku stále obsahuje metráky munice a výbušnin, což představuje nebezpečí pro lodní dopravu. Přítomnost těchto výbušnin podtrhuje ničivou sílu, která byla během války uvolněna, a potenciální nebezpečí, které stále číhá pod hladinou.

Přítomnost těchto německých lodí v Dunaji přidává další vrstvu do složité historie regionu během druhé světové války. Dunaj, životně důležitá dopravní cesta, sloužila nacistickému Německu jako strategická záchranná linie. Potopené vraky nyní slouží jako krutá připomínka minulosti a svědčí o konfliktech, které kdysi tuto oblast pustošily. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Odhalení zapomenutých příběhů

Historici a odborníci dychtivě zkoumají záběry a vraky, aby získali nové poznatky o událostech, které se odehrály. Doktorka Anna Müllerová, námořní archeoložka, uvádí: „Objev těchto potopených lodí představuje jedinečnou příležitost ke studiu zapomenutého aspektu druhé světové války. Analýzou vraků a jejich nákladu můžeme odhalit nevyřčené příběhy a získat hlubší porozumění dopadu války na tento region."

Zachování historických pozůstatků

Tento objev sice vrhá světlo na minulost, ale zároveň vyvolává obavy o zachování těchto křehkých památek. Působení vzduchu a kolísání vodní hladiny představuje pro vraky, které zůstávaly po desetiletí neporušené, riziko. Po překvapivě suchém létě se vědci a historici snažili zdokumentovat a ochránit pozůstatků, aby mohly sloužit jako historické artefakty pro budoucí generace.

Záběry a následný výzkum mohou přispět k našemu kolektivnímu chápání historie a nabádají nás, abychom se poučili z minulosti a usilovali o mírovější budoucnost. Srbská vláda už vloni vypsala výběrové řízení na záchranu trupů a odstranění munice a výbušnin, za což by zaplatila asi 30 milionů dolarů.

Zdroje: edition.cnn.com, www.msn.com, www.cbsnews.com