Jan Václav Vratislav z Mitrovic pocházel z významného šlechtického rodu a díky svému strýci, hraběti Kinskému, se již v 25 letech stal členem rakouské dvorní kanceláře. Později byl vyslán na diplomatické mise do Londýna a Haagu, kde pro monarchii vyjednal vojenskou podporu a zasadil se o vytvoření protifrancouzské koalice.

Na vrchol kariéry vystoupal za vlády Josefa I., kdy se stal českým kancléřem a císařským poradcem pro otázky zahraniční politiky. V roce 1711 mu pak papež dokonce udělil titul nejvyššího kancléře Českého království.

Smrt Vratislava zastihla v pouhých 43 letech. Podle dobových pramenů zemřel na vodnatelnost a byl pohřben v pražské bazilice svatého Jakuba Většího. Podle legendy se mu však zřejmě přihodilo něco, co bylo v minulých dobách noční můrou mnoha lidí: ačkoli ho doboví lékaři prohlásili za mrtvého, ve skutečnosti jen upadl do kómatu a do rakve byl uložen zaživa.

Historik Josef Svátek v 19. století zaznamenal pověst, podle které se z Vratislavovy hrobky ozýval děsivý křik a rány. Lidé se domnívali, že kancléřův duch nenašel pokoje a vrátil se, aby v kostele strašil. Hrobku kropili svěcenou vodou a křižovali se. Po několika dnech nastalo ticho.

Když pak po několika letech hrobku otevřeli, aby sem pohřbili další osobu, našli "rakev kancléřovu roztříštěnu a kostru jeho na kamenné dlažbě ležeti". Ubohý Vratislav zřejmě přišel k sobě, dřevěné víko rakve rozbil, ale zeď hrobky už prorazit nemohl a za pár dnů skonal žízní a vyčerpáním.