Menšinové skupiny žijící uprostřed kultury, která jim není vlastní, se v historii opakovaně stávaly objektem genocidy. A takový je i příběh jednoho z největších historických masakrů, který se odehrál ve starověké Persii před více než 2 500 lety. V roce 522 př. n. l. byla skupina přistěhovalců žijící v Persii, zvaná Mágové, téměř úplně vyhlazena. Peršané se rozhodli doslova na potkání zavraždit každého Mága a navíc pak z celé události udělali tradici.

Úspěšná asimilace rozmetána přes noc

Mágové přišli do Persie z Médie a byli charakterističtí jedinečnou náboženskou vírou. Podařilo se jim začlenit do perské společnosti a po většinu svého pobytu v Persii byli přijímáni, dokonce mnoho z nich zde sloužilo jako kněží. Peršané se však jednoho dne rozhodli, že je mezi sebou nechtějí. Stalo se tak poté, co Mágové v Persii žili a asimilovali se již 27 let. Po této době se najednou doslova přes noc stali nevítanými cizinci v zemi, jíž považovali za svůj domov. Záminkou k jejich genocidě byla lež. V roce 549 př. n. l. totiž Médii dobyl perský král Kýros Veliký.

Tolerovaná a respektovaná menšina

Mágové měli své svébytné a specifické náboženství i jiné zvyky, jimiž se od Peršanů lišili. Pro ty byli jen náboženskou sektou, která se snažila udržet si svou svébytost. Mágové lpěli na svém jedinečném způsobu života a považovali zvířata za sobě rovná. V praxi to znamenalo, že pokud už jedli maso, trvali na zabíjení zvířat holýma rukama. Věřili totiž, že zbraněmi zabitá zvířata jsou nečistá. Ani těla svých mrtvých nepohřbili, dokud na nich nepohodovala zvířata, zejména ptáci a psi. Peršané je respektovali, a dokonce i perští králové je zvali k sobě, když potřebovali vyložit své sny nebo jiné magické skutečnosti. Byli neohrožení a cítili se v bezpečí, až do doby, dokud se nestali obětními beránky v politickém spiknutí.

Na dlouhé, ale velmi poučné video v angličtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podivné spiknutí má dvě verze

Situace Mágů se náhle zcela změnila. Na vině byly politické intriky, korupce a spiknutí, ale dosud není skutečný důvod vyvražďování Mágů zcela jasný. Peršané totiž naopak tvrdili, že se Mágové pokusili svrhnout jejich království tím, že sami vybrali krále ve svých řadách.

Za genocidou stál každopádně Kambýsés, syn Kýra Velikého, který se při bojích v Egyptě zbláznil. Rozhodl se zabít svého bratra Smerdise, a potom zabil i sám sebe. Pokus o bratrovu vraždu se mu vydařil, ale byli to právě Mágové, kdo se ji na královském dvoře snažili zamaskovat. Tedy údajně. Chtěli totiž dosadit na trůn Smerdisova dvojníka a ujmout se tak vlády v Persii. Respektive získat rozhodující postavení. Mág převlečený za krále se tak stal vládcem celého království. Tato verze má však mnoho trhlin a nepřesností, jejichž cílem je zřejmě zakrýt nesmyslné vraždění.

Na video o Dariovi a vraždění Mágů se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Lež, která přišla vhod

Ať již byla pravda jakákoli, Peršané uvěřili v podlost Mágů a jejich snahu královu smrt ututlat a rozhodli se konat a Mágy sprovodit z Perské říše. Nejprve povraždili mágské eunuchy a kněží, až nakonec zabili i skutečného nebo domnělého Smerdise. Vyrazili do ulic a lidem ukazovali uťaté hlavy a podněcovali ke vzpouře a nenávisti Peršanů vůči Mágům. Král, kterého zřejmě sami Peršané zabili, byl ve skutečnosti v celé říši velmi oblíbený, ale lidé v hlavním městě jej nenáviděli. Vadilo jim, že se král zabývá celou říší, a ne pouze hlavním městem. Proto se jim hodilo nastrčené pravdě uvěřit. A začalo nekontrolované vyvražďování Mágů. Kohokoli našli, rozsekali doslova na kusy, dokud se celé město nezaplavilo krví.

Podivný svátek

Od té doby se výročí vyvražďování Mágů stalo státním svátkem a ve výroční den Smerdisovy smrti pořádali Peršané slavnosti, na nichž vzdávali díky bohům, jedli s rodinou a oslavovali den, kdy byla přistěhovalecká komunita téměř vyhlazena. Tento den se stal největším svátkem Persie. Kromě oslav musel ve výroční den každý Mág zůstat ve svém domě. Kdyby jej opustil, potkal by jej stejný osud, jako jeho předky. Tak se stalo, že jednou za rok celá Perská říše znovu zažívala a provozovala genocidu, při níž byly ulice opět zbarveny krví nevinných.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Magi, www.ancient-origins.net, www.grunge.com