Historický rébus: Co vám připomíná egyptský znak na obrázku? Vědci jsou zmatení

Lenka Samuely | 1. 10. 2022

3 000 let staré hieroglyfy z chrámu Setiho I. v Abydu vypadají opravdu zvláštně. Mají být důkazem, že staří Egypťané dokázali cestovat v čase nebo, že úzce spolupracovali s mimozemskými civilizacemi. Bylo by to podle vědců možné?

Helikoptéra, letadlo, ponorka nebo tank. Pozoruhodné rytiny, probouzející lidskou fantazii, byly objeveny v roce 1990 skupinkou zastánců paleoastronautiky. Pseudovědy, která pracuje s myšlenkou, že v dávnověku a starověku navštívily Zemi inteligentní mimozemské bytosti a ovlivnily vývoj moderních kultur, technologií a náboženství.

Nejzáhadnější předmět z Tutanchamonovy hrobky: Křehká zbraň nepochází ze Země
Magazín

Nejzáhadnější předmět z Tutanchamonovy hrobky: Křehká zbraň nepochází ze Země

Uprostřed síně zjevení si badatelé všimli zvláštního nápisu. Mezi obyčejnými znaky hieroglyfického písma se nacházely obrázky strojů vynalezených až v 19. století. Jejich fotografie obletěly svět a vyvolaly obrovské pozdvižení.

Vrtulník ve starém Egyptě

Chrámový komplex Setiho I. leží na západním břehu řeky Nil u vesnice Kurna. Byl zasvěcen bohu Amonreovi a kultu Setiho, otce Ramesse I. Stavba byla obehnána mohutnou hradbou a skládala se ze dvou věží, z nádvoří a královského paláce. Seti I. byl faraonem 19. dynastie, která je charakteristická válečnými výpravami proti Chetitům, obnovením mocenského postavení Egypta, ale také budováním moderních a monumentálních budov, jež do té doby neměly obdoby.

Zdroj: Youtube

Právě tento fakt nahrává mnoha badatelům, již přišli s hypotézou, že faraon a jeho stavitelé se museli někde inspirovat. Jasným důkazem toho mají být moderní stroje vyryté do stěny chrámu.

„Pokud starověká civilizace nakreslila vrtulník, tank nebo dělový člun a ponorku, někde je musela vidět," tvrdí ufolog Steve me era. „Jsou dvě možnosti. Buď Egypťané dokázali cestovat v čase nebo se setkali s pokročilou rasou z jiné planety, která se podělila o své znalosti. Ta stála i za vývojem pyramid, Stonehenge a dalších světově proslulých památek," tvrdí.

Starověký přepis

Skeptici si však ťukají na čelo. Upozorňují, že přítomnost technologicky vyspělé kultury by se těžko utajila a po celém světě by bylo nalezeno mnohem více artefaktů dokazujících, že zasahovala do politiky, vlády a stavitelství.

Nejstarší pyramida se nenachází v Egyptě, ale v Evropě. Vědci nemají vysvětlení
Magazín

Nejstarší pyramida se nenachází v Egyptě, ale v Evropě. Vědci nemají vysvětlení

Archeologové tak přišli s jednoduchým vysvětlením tzv. helikoptérových ​​hieroglyfů. Mají souviset s dědictvím různých vládců. „Ve starověkém Egyptě bylo běžné, že když se k moci dostal nový faraon, nápisy se časem upravily," vysvětluje historička Katherine Eaton. „Digitální skenování ukázalo, že obrázky vrtulníku, letadla a ponorky vznikly ze dvou samostatných rytin."

Původní řezba vytvořená za vlády Setiho I. byla přeložena jako „Ten, kdo odpuzuje devět nepřátel Egypta “. Reliéf byl za vlády Ramesse II. zakryt omítkou a na tom samém místě vytesán jeho titul „Ten, kdo chrání Egypt a svrhává cizí země“. Sádra postupem času erodovala a vytvořila tzv. palimpsestový efekt překrývajících se hieroglyfů. „Obrázky moderních technologií jsou úžasným příkladem pareidolie, tedy dotváření vnímaných nezřetelných podnětů ve smysluplné obrazy," říká vědkyně.

Zdroj:

www.atlasobscura.com, www.cs.wikipedia.org, www.express.co.uk, www.fakearchaeology.wiki

Tagy Egypt Nil obrázek ponorka Starověký Egypt Stonehenge vláda Země