#clanek|3522535|3522674#

Nejstarší sbírkou vtipů s nečekanou pointou je Philogélos z antiky. Nejčastějšími oběťmi žertů v této sbírce byli učitelé a jejich učenci a tělesně postižení. V českém prostředí se vtipy zabýval mimo jiné Karel Čapek a to v díle Marsyas čili na okraji literatury konkrétně v kapitole K přírodopisu anekdoty. Dle jeho zjištění ženy a dělníci příliš nežertují.

Vtip, anekdota, popřípadě fór, je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě. Vtipy se šíří zejména ústním podáním, výstupy komiků, časopisy a knižními sbírkami. V poslední době je významné šíření pomocí internetu, nejčastěji sociálními sítěmi.