Představte si, že zkusíte zastavit obrovskou sopku chrlící lávu tím, že do jejího kráteru nalijete beton.

Věčný beton?

Při normálním výbuchu sopky je škoda ničivá a často nevratná. Všude se rozletí skála, láva a popel. Jenže ani kdybychom nalili skutečně do sopky beton, nebylo by to nic platné. Ba naopak, následky by byly děsivé. Dokázal by beton odolat tlaku a žáru, anebo by naopak situaci ještě zkomplikoval?

Beton je jeden z nejodolnějších materiálů, který byl dokonce použit i na stavbu Kolosea, které zde i po 2000 letech stále majestátně stojí.

Beton se vyrábí ze štěrku, vody a trochy cementu, a naopak čas má na něj pozitivní vliv – stále se zpevňuje. Beton je používán i na stavby v nejhlubších částí oceánů. Jenže na výbuch sopky by byl krátký.

Co by se stalo s betonem v sopce?

Každá sopečná erupce je provázena velkým žárem a neskutečným tlakem. K výbuchu sopky dojde tehdy, když vnitřní tlak magmatu dosáhne bodu, kdy se zemina, která ho pokrývá, rozpadne. Nakonec se zhroutí a magma se uvolní. Čím větší je rozdíl tlaků mezi povrchem a magmatem, tím výbušnější je sopečná erupce.

Beton má navíc vyšší teplotu tání, než je teplota lávy: Beton má teplotu tání přibližně 1 500 °C, zatímco nejžhavější oranžová láva dosahuje pouze 871 °C. Beton by se tudíž neroztavil, ale způsobil by něco jiného. Jeho umístění do kráteru by bylo velmi nebezpečné, protože bychom tak donutili tlak stále zůstat pod zemí, kde by se nahromadil ještě více než obvykle. Exploze, k níž by nevyhnutelně došlo, by byla ještě ničivější.

Ničivé následky

Protože by magma nedokázalo proniknout betonem, explodovalo by z jeho stran. Vulkanická erupce by byla tak obrovská, že by se jedna ze stran vyboulila do kopule. Pod obrovským tlakem by pak kopule praskla a sopka by vybuchla do strany.

Jenže to není všechno: Vybuchla by totiž i betonová „zátka“ a prach uvolněný erupcí z betonu by měl ničivé následky. Vedl by ke smrtelným onemocněním plic a rakovině.

Beton je tedy lepší používat raději k vytvoření bariér proti tekoucí lávě a odklonění tohoto žhavého proudu od měst, jak známe již z Itálie, kde vybuchla Etna.

Zdroje: whatifshow.com, ekaconcrete.com, www.bbc.com