Odborníci předpokládají, že vulkanická oblast Antarktidy je největší na světě. Průzkum odhalil 91 sopek o výšce od 100 m do 3 850 m, pyšnící se unikátním geologickým složením. To však může způsobit četné problémy.

Hory totiž ve svých útrobách schovávají ledové jeskyně. „Kdyby se naplnily horkými plyny, vše okolo by začalo tát,” říká profesor vulkanologie na univerzitě v Leicesteru John Smellie. „Vzhledem k tomu, že ledovec v Západní Antarktidě není k podloží přimrzlý, dal by se do pohybu podobně, jako ledová kostka na hladké kuchyňské desce.”

Vulkány v Antarktidě

Ztenčování stěn kolem natlakovaných komor by mohlo vyvolat masivní erupce, což by mělo za následek další tání. Výbuchy by zároveň mohly narušit tzv. ledové proudy, zóny, prostřednictvím nichž se většina ledu v Antarktidě dostává do oceánu. „Vyznačují se tím, že tečou mnohem rychleji než jejich okolí,” vysvětluje vědec.

Zdroj: Youtube

Subglaciální sopky jsou pravděpodobně tím, co zrychlilo tok prastarých ledových proudů do rozsáhlého Rossova ledového šelfu. Zároveň mohly podpořit ústup islandského ledovce na konci poslední doby ledové.

„Modely ukazují nezastavitelný dominový efekt,” říká vulkanolog. „I kdyby došlo k erupci jen jedné sopky, jež by se nacházela strategicky blízko kteréhokoliv z ledových proudů v Antarktidě, kusy zmrzlých těles by se do moře dostaly v rekordním čase. Výsledné ztenčení vnitrozemského ledu by navíc vyvolalo další výbuchy.

Zatopení kontinentů

Ztráta ledového příkrovu, obsahující přibližně 80 procent světových zásob sladké vody, by měla jasný dopad. Zvednutí hladiny moří až o 60 metrů. Podle vědců by to učinilo planetu pro lidi téměř neobyvatelnou.

Zdroj: Youtube

Přibližně 40 % populace, žijící na pobřeží, by musela opustit své domovy. Zároveň by se zředila slaná voda v mořích, čímž by se narušily oceánské proudy. To by mělo za následek prudké ochlazení a další malou dobu ledovou. Změna klimatu by ovlivnila nejen náš druh, ale také přírodu. S největší pravděpodobností by došlo k narušení biodiverzity a snížení produkce zemědělským plodin. Zda však tento scénář může nastat v dohledné době, vědci netuší. Antarktické sopky zatím spí. Jsou však pečlivě monitorované.

Zdroje: www.polarguidebook.com, www.theconversation.com, www.express.co.uk