Jaké je to být poblíž jaderného výbuchu? Tuto otázku si položil Tansu Yegen, viceprezident společnosti Europe UiPath, zaměřující se na výzkum a vývoj umělé inteligence. Se svými programátory posbíral co nejvíce informací z reálných testů nukleárních bomb, které provedly Spojené státy v rozmezí let 1945 až 1992. Většina z nich se odehrála ve středisku ve státě Nevada a na Marshallových ostrovech.

Následně vytvořili video znázorňující ničivou sílu zbraně. Během několika sekund zakryjí oblohu oblaka prachu a veškerá vegetace je spálena. Podobný osud čeká pravděpodobně i osobu, jejímiž očima se na katastrofu díváme.

Výbuch jaderné bomby

Následky dopadu jaderné bomby ovlivňuje několik faktorů. Mezi ně patří například počasí, místo exploze, ale také barva oblečení jednotlivců. Jak rychle by měl člověk od výbuchu utíkat, by měl prozradit vztyčený palec.

„Snažili jsme se ověřit teorii, popularizovanou postapokalyptickou sérií videoher Fallout a jejím maskotem, který určuje bezpečnou vzdálenost pomocí palce na ruce," vysvětluje Jack Coley z Katedry fyziky a astronomie na University of Leicester. „Hypotéza předkládá, že pokud palec natažený na délku paže zakryje atomový hřib, jste dost daleko na to, abyste byli v bezpečí."

Vědci vypočítali, že pokud by k detonaci 15kilotunové jaderné bomby došlo na zemi, poloměr pro vyhnutí se všem popáleninám je 4,67 km daleko od centra exploze a poloměr pro příznaky nemoci z ozáření je 1,56 km. Problém by ale mohl být směr větru.

Hrozba jaderného výbuchu

„Pokud stojíte 2,3 km od centra výbuchu a vítr se pohybuje průměrnou rychlostí 24 km/h, negativní záření by k vám mohlo dorazit za půl hodiny," píší odborníci. „Za tu dobu se musíte sbalit a najít místo k úkrytu."

Zdroj: Youtube

Jaderný útok však nedoprovází pouze radiace. I za jasného dne jsou lidé ohroženi tzv. bleskovou slepotou. Ta by zasáhla každého do půl kilometru. Ti, kteří by se k epicentru exploze nacházeli blíže, by měli problém s uvolněným teplem, jež by způsobilo popáleniny třetího stupně. Horší by to měli milovníci černého oblečení, to totiž pohlcuje teplo více než světlé barvy.

Zdroj:

www.yegentansu.com, www.core.ac.uk, www.iflscience.com