V důsledku kolapsu hvězdy dochází k prudkému zvýšení tlaku a teploty v jádře hvězdy, což vede k výbuchu a vyvržení velkého množství hmoty do mezihvězdného prostoru. Výbuch supernovy by dokázal zničit miliony planet, vlastně je doslova odpařit. Země by proto byla jen malé sousto.

Supernovy

Supernovy jsou nejvýznamnějším zdrojem prvků vyšších než vodík a helium ve vesmíru. Tyto prvky jsou tvořeny v jádře hvězdy při termojaderné fúzi a vyvrženy do mezihvězdného prostoru při supernově. Tato hmota může poté přispět k tvorbě nových hvězd a planet.

Supernovy jsou také neuvěřitelně jasné a mohou být viditelné z velké vzdálenosti. Jejich jasnost může být dokonce větší než jasnost celé galaxie, ve které se nacházejí. V minulosti byly supernovy viditelné na obloze pouhým okem a mohly být pozorovány i v dnešní době pomocí teleskopů.

Výbuch blízko Země

Supernova je velmi silná a výbuchová událost, která se vyskytuje při kolapsu nebo explozi hvězdy. V případě, že by supernova explodovala velmi blízko Země, mohla by mít velmi devastující účinky na naši planetu.

Při supernově dochází k vyslání velkého množství kosmického záření a částic, které mohou poškodit atmosféru Země a způsobit poškození elektronických zařízení. Také mohou být vyčerpány zásoby kyslíku v atmosféře, což by mohlo vést k úplnému vymření většiny života na povrchu Země.

V průměru každých 240 milionů let dojde k explozi supernovy ve vzdálenosti 33 světelných let od Země. Většinu negativních účinků, které může mít supernova na živou planetu, způsobuje gama záření. V případě Země gama záření vyvolává radiolýzu dvouatomového N2 a O2 v horních vrstvách atmosféry, přeměňuje molekulární dusík a kyslík na oxidy dusíku a vyčerpává ozónovou vrstvu natolik, že vystavuje povrch škodlivému slunečnímu a kosmickému, především ultrafialovému záření.

Pokud by se něco takového stalo, postižen by byl zejména fytoplankton a společenstva útesů, což by mohlo vážně vyčerpat základ mořského potravního řetězce.

Konec života na Zemi

Pokud by supernova explodovala ještě blíže Zemi, mohla by být celá naše planeta zničena přímým úderem kosmických částic a ohnivým výbuchem. To by znamenalo konec života na Zemi a celé naší civilizace.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Je však třeba zdůraznit, že pravděpodobnost výskytu takové události je velmi malá. Supernovy se vyskytují poměrně vzácně a většinou se nacházejí ve velké vzdálenosti od Země, takže jejich účinky na naši planetu jsou minimální.

Hypernovy

A pak jsou tu ještě hypernovy. Hypernova je extrémně silný výbuch hvězdy, který je mnohem energetičtější než běžná supernova. Vznikají, když kolabuje velmi hmotná hvězda, obvykle s hmotností větší než 20-30 hmotností Slunce. Při kolapsu dochází k vyvržení velkého množství hmoty do mezihvězdného prostoru a k výbuchu, který může být až o stovky až tisíce krát energetičtější než běžná supernova.

Hypernovy jsou velmi vzácné a dosud bylo pozorováno jen několik málo případů. Vědci se domnívají, že hypernovy mohou být zdrojem kosmických záření vysoké energie, které pozorujeme ve vesmíru, a že mohou také hrát důležitou roli při tvorbě nových hvězd a planet.

Jednou takovou strašidelnou hypernovou je ASASSN-15lh, hypernova asi sto miliardkrát jasnější než Slunce. Vědci se domnívají, že právě tato supernova má na svědomí zánik potenciálního života ve vzdálenějším vesmíru. Pokud by supernova vybuchla blíže než 30 světelných let od Země, došlo by k destrukci ozonové vrstvy naší planety a tím mimo jiné i k extrémnímu nárůstu UV záření.

Zdroje: www.science.org, zoom.iprima.cz, en.m.wikipedia.org/wiki/Near-Earth_supernova