Obecně byla výchova královských dětí velmi přísná a zaměřená na jejich vzdělání a přípravu na budoucí vládu. Obecně se děti učily výcvik v boji, diplomatické dovednosti a připravovaly se na vládu. Ve středověku byly královské děti často odděleny od svých rodičů a byly vychovávány ve speciálních hradních školách nebo ve dvoře. Výchova zahrnovala výcvik v boji, cvičení, studium historie a mnohé další. Královské děti se obvykle učily číst, psát a počítat, stejně jako literaturu a další vědy. Další vzdělávání probíhalo v závislosti na zemi a kulturním kontextu. Mohly se také učit různé umělecké dovednosti, jako je hudba nebo tance, nebo se mohly věnovat různým sportům nebo vojenskému výcviku. Královské děti také mohly navštěvovat různé ceremonie a slavnosti, aby se naučily etiketě a účastnit se veřejného života.

Všestrannost, ale odloučenost

Královské děti byly vychovávány od útlého věku pod dohledem vysoce postavených osob, jako jsou guvernéři nebo učitelé, kteří je vedly k tomu, aby se staly významnými vládci nebo válečníky. Často měly několik učitelů, kteří se starali o jejich vzdělání v oblastech jako byla literatura, matematika, cizí jazyky a historie. Královské děti také mohly navštěvovat kurzy tělesné výchovy a cvičení, jako je například jízda na koni nebo bojová umění. Jejich výchova byla také často spojena s náboženským vzděláním.

Na video, které ukazuje že byste zejména středověkým princeznám nezáviděli, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Speciální budovy jen pro ně

Výchova probíhala obvykle ve speciálně vybavených pokojích nebo budovách na královském dvoře. Tyto budovy se nazývaly školy nebo vychovatelská centra a byly určeny pouze pro výchovu královských dětí. Mohly být umístěny v paláci nebo v blízkosti paláce a měly být dostatečně velké a komfortní, aby poskytly dětem pohodlné prostředí pro učení.

V těchto budovách se obvykle nacházely třídy nebo učebny, ve kterých se královské děti učily číst, psát a počítat, stejně jako historii, literaturu a další vědy. Mohly také být k dispozici knihovny, aby si děti mohly půjčovat knihy ke čtení nebo pro studium. V některých případech mohly být budovy vychovatelských center vybaveny také dalšími učebnami nebo místnostmi, kde se děti mohly učit různé umělecké dovednosti nebo se věnovat sportům nebo vojenskému výcviku.

Co říká Harrisová ve své knize?

Carolyn Harrisová je autorkou knihy Raising Royalty: Vychovávali jsme královské rodiny, kde vypráví o tom, jak králové a královny vychovávali své děti od středověku až po moderní dobu, to vše se zamřením na monarchii. Monarchie přežila více než 1000 let a měnila se s dobou. Na druhou stranu je to instituce zakořeněná v tradicích a autorka knihy chtěla prozkoumat, jak se tyto tradice vyvíjely od vzniku rozpoznatelné královské rodiny v očích veřejnosti. Kniha analyzuje i rodičovská rozhodnutí, jež později formovala život královských dětí. Obecně však, stejně jako dnes, ve středověku i v novověku existovaly různé druhy vztahů, pokud jde o osobní pocity královských rodičů vůči jejich dětem. Častěji se královští rodiče zajímali o zdraví a vzdělání svých dětí, ale jejich každodenní péči svěřovali jiným. Samozřejmě se vyskytly i případy aktivního nepřátelství mezi královskými dětmi a jejich rodiči, které se občas zvrhlo ve smrtelné. Podle Harrisové je nejvýraznějším rozdílem mezi tím, jak své děti vychovává středověká a moderní královská rodina, to, že chlapci a dívky dnes dostávají stejné vzdělání. Dříve totiž, například u Habsburků, byli chlapci vedeni k tomu, aby prosadili svůj názor, zatímco dívky naopak k mlčenlivosti.

Zdroje: short-facts.com, www.stoplusjednicka.cz, www.medievalists.net, www.stoplusjednicka.cz