Jak vypadala výchova dětí ve středověku? Byla tak krutá, že si trauma odnesl téměř každý

Natálie Borůvková | 7. 2. 2023

Středověk byl dobou, ve které se děti neměly jako dnes. Často pracovaly stejně jako dospělí. Jak ale vypadala jejich výchova v tomto období? Byla tak krutá, že si trauma odnesl téměř každý.

www.bbc.com, www.medievalists.net, www.neatorama.com

Nejhůře na tom byly děti rolníků a děti z dalších chudých rodin. 

Jak vypadala výchova dětí ve středověku

Jen malá hrstka středověkých dětí se těšila formálnímu vzdělání. Středověk byl v tomto ohledu vzácný a i ti, kteří se měli možnost vzdělávat, na školu často neměli čas. Většina středověkých dětí skutečně musela pracovat. I přesto, že by si raději hrály.

Zejména nižší sociální třídy neměly na výběr. V rolnických rodinách byly pracující děti nedílnou součástí příjmů rolnické rodiny. Jakmile mohly, staly se z nich produktivní pracovníci, kteří přispívaly k zemědělskému provozu. 

Mnoho dospívajících dětí tak našlo uplatnění v placených službách jiných domácností a často byly odloučeni od rodin. Vzdálení od rodiny však mělo i další výhody. Jednou z nich bylo, že děti díky nepřítomnosti v rodině přestaly využívat rodinné zdroje. Tím značným způsobem navýšily celkové ekonomické postavení těch, které opustily.

V rodinách dělníků a nižších sociálních vrstev platilo, že děti začínaly pracovat již ve věku pěti let. Tím přispívaly do rodinného rozpočtu, a to bez ohledu na to, že na práci často nestačily, ani nebyly mentálně zralé. 

Ti nejmenší ale vykonávali jednoduché a méně náročné práce, vše se však s každým nabytým rokem stupňovalo. Děti tak nejprve přinášely vodu, pásly husy a ostatní dobytek kolem stavení, sbíraly ovoce či lovily ryby. 

Starší děti byly často placeny jako dozor nad menšími a mladšími. V rodinách pak byly automaticky brány jako ti, kteří musí dohlížet.

Byla tak krutá, že si trauma odnesl téměř každý

Výchova dětí se dělila podle pohlaví. Zatímco synové pomáhali otcům s prací kolem obydlí, poháněním vola či pluhem, dcery s matkami obdělávaly zahrádky plné zeleniny a bylin, pomáhaly při vaření a dělaly jednoduché domácí práce.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pracovní zátěž se však u obou pohlaví zvyšovala s věkem. S každým nabytým rokem k dospělosti dostávaly děti náročnější úkoly. Práce větších dětí se často nevztahovala jen na vlastní rodinu. Běžně pracovaly jako sluhové a služky v jiných domácnostech.

Být služebným pak znamenalo práci na částečný úvazek, denní práci, ale také nastěhování se k rodinně svého zaměstnavatele. Pracovní náplň sluhy byla proměnlivá. Někdo chodil na trh jako prodejce zeleniny, jiný mohl pracovat jako řemeslník.

Jak ve středověku poznal muž, že ho žena miluje? Srovnejte to s dneškem. Najdete rozdíl?
Magazín

Jak ve středověku poznal muž, že ho žena miluje? Srovnejte to s dneškem. Najdete rozdíl?

Protože hodně středověkých dětí pocházelo z chudých rodin, placená práce byla považována za způsob, jak své dítě co možná nejlépe vychovat, naučit ho hodnotám a dát mu šanci vydělat si peníze, které pak použilo na své osamostatnění. 

Mechová větvička: Úžasně chytrá pomůcka, kterou chudé ženy ve středověku řešily menstruaci
Magazín

Mechová větvička: Úžasně chytrá pomůcka, kterou chudé ženy ve středověku řešily menstruaci

Díky tomu mohlo dítě navázat správné společenské vztahy i důležité obchodní kontakty a získat všeobecný přehled o tom, jak společnost jako taková funguje. Přesto lze tuto výchovu považovat za krutou, ne každý z této fáze života vyvázl bez traumatu.

Tagy rodina