Srážka s asteroidem

Paleontolog P. Barrett z londýnského přírodovědného muzea vysvětluje, co se stalo, když se asteroid před miliony lety srazil se Zemí: „Asteroid dopadl velkou rychlostí a pak se odpařil. Vytvořil obrovský kráter a v bezprostředním okolí zničil naprosto všechno. Výbuch a tepelná vlna vyvrhly do atmosféry obrovské množství materiálu, který pokryl oblohu na celém světě. Slunce zcela nezastínil, ale bránil slunečnímu záření, což mělo vliv na růst rostlin.“ Barrett dále uvedl, že obrovské množství úlomků vymrštěných do vzduchu způsobilo mohutné přílivové vlny a ničící požáry na celé planetě. Sopky se probudily k životu a plyny, které vypouštěly, způsobily změnu klimatu. Ovlivnilo to celý život na Zemi od mikroorganismů až po vymírání dinosaurů a jiných živočichů.

Druhy, které přežily

Na Zemi vyhynula přibližně polovina druhů rostlin a tři čtvrtiny druhů živočichů. Všichni savci, kteří byli větší než potkan, vymizeli, přežili jen ti malí. Z vymřelých dinosaurů zbyly jen ptačí druhy. Z některých se pak vyvinuly druhy ptáků, které žijí i dnes. Katastrofa nevyhubila krokodýly a aligátory ani vzdálené příbuzné dinosaurů, ještěrky a hady. Podle vědců přežili malí živočichové a plazi jen proto, že se dokázali skrývat a lépe se přizpůsobit novým podmínkám a nové potravě. I tak zbylo malých zvířátek jen mizivé množství.

Vrací se život

Asteroid v místě dopadu roztavil zemskou kůru a plášť a celý ekosystém v oblasti kráteru zaniknul. Vědce proto dodnes překvapuje, že se i na tomto místě začala planeta zotavovat stejně rychle, jako v jiných částech světa. Trvalo to však nejméně 30 000 let. Dle vědců je to i tak překvapivě krátká doba. Za 100 000 let se počet druhů savců zdvojnásobil, vážili až deset kilo. Během dalších 200 000 let se vyvíjeli nové, větší druhy o váze kolem 25 kil, počet druhů byl oproti období po katastrofě až trojnásobný. Uplynulo pár milionů let a začali se objevovat velcí savci a v moři vyvíjet druhy velryb a ryb a dalších živočichů.

Planeta rozkvétá

Vývoj živočichů úzce souvisí s potravou. Během 300 000 let se na světě vytvářela nová životní prostředí. V prvních 100 000 letech začaly místo velkých kapradin růst palmové lesy, do 200 000 let se vyvinuly rostliny podobné ořechům. Sedm set tisíc let po srážce s asteroidem se objevily luštěniny. Po 10 milionech let byla planeta jako znovuzrozená. Začaly růst kvetoucí rostliny. Zotavily se rozsáhlé lesní porosty, k jehličnanům přibyly nové druhy listnatých stromů a keře. Objevily se také pastviny a savany.

Vědci odhadují, že se následkem sopečné činnosti po dopadu asteroidu zvýšila teplota Země asi o 5 °C. "V každém období oteplování dochází ke změnám v rostlinném společenstvu a následně ke změnám u savců," říká T. Lyson z Muzea přírody a vědy v Denveru, který se domnívá, že postupné oživení planety způsobila teplota. „Poté, co asteroid zničil většinu života na Zemi, savci se v reakci na změny rostlinstva překvapivě rychle rozrostli a zvýšila se jejich rozmanitost.“ Obnova života na Zemi, která dle vědců byla rychlá, trvala stovky tisíc let. Tato zkoumání ukazují, že ekosystémy, které zanikají díky působení člověka, se můžou zotavit. Bude to však „nějakou dobu“ trvat. A kdo ví, kdybychom tu nebyli, třeba by dinosauři zase ožili…

Místo dopadu ničivého asteroidu se nachází na poloostrově Yucatán v Mexiku a je známé jako Chicxulubský kráter. Jeho průměr je asi 150 kilometrů, asteroid podle odhadů mohl měřit 10 až 15 kilometrů.

Zdroje: medium.com, www.science.org