Dohadů o tom, co způsobilo vyhynutí dinosaurů, existuje hned několik – od těch nejbizarnějších, které hovoří o toxických rostlinách až po ty, které analyzují dopady asteroidu na naši planetu před 66 miliony let či hovoří o úbytku dinosauří biodiverzity.

Zdroj: Youtube

Například podle profesora psychologie a evoluční psychologie z Univerzity v Albany Gordona Gallupa a jeho bývalého studenta Michaela J. Fredericka, nyní působícího na Baltimorské univerzitě dinosauři vyhynuli proto, že nebyli schopní spojit si určitou chuť rostlinné potravy s naučenou averzí.

Desetikilometrový asteroid

Za příčinou vyhynutí dinosaurů totiž stojí obrovský asteroid, který dopadl na Zemi. Způsobil tak naprosto masivní vymírání všeho, co na Zemi žilo, a to překvapivě díky úhlu, pod nímž na Zemi dopadl. Navíc se v 70. Letech 20. století prokázalo, že na Zemi dopadla dvě tělesa v poměrně krátké době za sebou.

Tím pádem je možné si myslet, že kdyby zde byla jen minutová prodleva, zkáza obřích ještěrů by dokonána nebyla!

Tato „vražedná“ kombinace způsobila hromadné vymírání na konci křídy, přitom už první dopad vesmírného tělesa byl natolik ničivý, že zlikvidoval celou populaci dinosaurů.

Kombinace dvou událostí

Jak byla ale planeta velká? Britští vědci v novém výzkumu potvrdili, že dopad asteroidu asi o velikosti 10 kilometrů (!!!) dokázal zničit téměř vše. Vytvořil Chicxulubský kráter a i kdyby nedošlo brzy poté k pádu druhého tělesa na Zemi, i tento asteroid by měl za příčinu vyhynutí neptačích druhů dinosaurů. Stalo se tak před 66 miliony let.

Zdroj: Youtube

Vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences zveřejnil studii, jíž se později podrobněji zabývala agentura Reuters. Studie popsla adetailně vědecký pokus, v němž byly nasimulovány postupně obě dvě situace, které mohly zásadně změnit tehdejší život na zemi.

Vědci totiž nejprve nasimulovali pád asteroidu Chicxulub na poloostrov Yukatán v Mexickém zálivu, poté i dekkánskou vulkanickou činnost a nakonec dokonce jejich souběh.

Dekkánské trapy

Dekkánské trapy začaly vznikat před koncem křídové periody. Je to velká magmatická provincie na území současné západní Indie, na tzv. dekkánské plošině. Jsou jedním z největších vulkanických útvarů na povrchu Země a zabírají rozlohu přes 500 000 km², a to hovoříme již o velmi zmenšené ploše. V době svého vzniku totiž měly rozlohu přes 1,5 milionu km², což je téměř polovina rozlohy současné Indie. Doba vzniku dekkánských trapů se shoduje právě i s pádem planetky Chicxulub, takže je možné tvrdit, že mezi nimi existuje jistá souvislost.

Na tuto souvislost se vědci snažili poukázat, ale ukázalo se, že vyhynutí dinosaurů a zásadní proměnu Země už měl na svědomí samotný asteroid.

Dekkánský vulkanismus by totiž podle modelu zkonstruovaného vědci zredukoval sluneční záření maximálně o 5 procent, ale asteroid dokonce o 15 až 20 procent. Tento masivní zásah tedy způsobil nejen vymírání dinosaurů, ale i většiny tehdejších druhů rostlin a živočichů.

Autor výzkumu Alfio Alessandro Chiarenza z britské University College London, jež za výzkume stojí, pro Guardian řekl: „Když jsme vytvořili různé scénáře jak pro obě události současně, tak pro každou zvlášť, zjistili jsme, že jen asteroid je (jedinou) událostí, která může zcela odstranit vhodné podmínky pro život těchto pravěkých ještěrů.“

Otázkou spíše řečnickou tedy zůstává, zda kdyby metoerit dopadl na Zemi o chvilku později, dinosauři by skutečně vyhynuli?

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.idnes.cz,www.novinky.cz