Frank Fenner předpokládal, že k brzkému vymizení lidstva přispějí tři základní faktory: zničení životního prostředí, změna klimatu a přelidnění. "Homo sapiens nebude schopen přežít populační explozi a bezuzdnou spotřebu. Je možné, že vyhyne už během příštích sta let, společně s mnoha dalšími druhy," prorokoval vědec, podle kterého důsledky průmyslové revoluce vážně konkurují důsledkům doby ledové či pádu meteoritu.

Na rozdíl od přírodních katastrof si však za současnou krizi můžeme sami. "Lidé s tím chtějí něco dělat, ale neustále to odkládají. A najednou je pozdě, situace se nedá zvrátit," prohlásil Fenner.

Paralela s ostrovem v Tichomoří

Svět podle něho čeká stejný vývoj, jaký byl pozorován na Velikonočním ostrově. Ten je dnes známý hlavně kvůli záhadným obřím sochám, ale v prvním tisíciletí našeho letopočtu zde nebylo nic jiného než panenská příroda. A právě v té době se zde usadila peloponéská populace, která zpočátku narůstala velmi zvolna, avšak později zaznamenala náhlý prudký boom. Přílišná hustota obyvatel měla devastující účinky: z ostrova vymizely lesy a s nimi se vypařily i všechny živočišné druhy žijící na stromech. Po roce 1600 začala kolabovat i lidská kultura, až v polovině 19. století zcela zanikla.

Co se stalo na Velikonočním ostrově v malém měřítku, se dle Fennera může v brzké době odehrát celosvětově. Obyvatel planety je už příliš mnoho, zdroje se vyčerpávají, mnohé živočišné druhy jsou na pokraji vymření nebo už vymřely. A protože se lidé nehodlají ve svém životním stylu nijak omezovat a odmítají slevit ze svého pohodlí, proces devastace přírody nezastaví, ačkoli to přinese zkázu i jim.

O Franku Fennerovi a jeho přínosu vědě pojednává stručný anglický medailonek:

Zdroj: Youtube

Máme možnost, ale chybí vůle

Zatímco řada vědců dává naší civilizaci ještě pár set let, ne-li tisíciletí, sem tam se vynoří i prognózy, které hrozí ještě horším scénářem, než jaký načrtl Frank Fenner. Skupina australských vědců například před třemi lety varovala, že společnost zkolabuje už kolem roku 2050, kdy nesnesitelná vedra vyženou z domovů miliardu lidí, kteří budou hledat útočiště v méně postižených zemích. "Třetina pozemské pevniny se obrátí v poušť, pobřežní oblasti budou zaplaveny, mezi přelidněnými státy vypuknou boje o jídlo a zdroje. Mohlo by to skončit i jadernou válkou. V každém případě to ale přinese chaos a zánik světa, jak ho známe," předvídá studie.

Fennerův kolega Stephen Boyden, kterému je letos už 97 let, to tak pesimisticky nevidí. "Pořád doufám, že se podaří učinit revoluční změny, které povedou k ekologické udržitelnosti. Máme veškeré vědecké znalosti k tomu, abychom něco podnikli, ale bohužel tu není vůle ze strany politiků," povzdychl si Boyden.

Zdroje: https://phys.org/, https://www.dailymail.co.uk/, https://www.livescience.com/