Neandrtálci na Pyrenejském poloostrově

Odborníci z univerzit v Británii a Španělsku se tentokrát soustředili na populaci neandrtálců na Pyrenejském poloostrově. Ve studii z roku 2013, kterou publikovali v odborném časopise Journal of Human Evolution, představili teorii poodkrývající problémy neandrtálské populace. Víme, že v době před 40 000 lety neandrtálci historie mizí a dnes i tušíme, které důvody k tomu vedly. Klimatické změny rozhodně hrály roli, stejně tak jako konkurence v lovu i sběru, kterou představovali naši předci. Moderní lidé na Pyrenejský ostrov přivandrovali už před 42 000 až 45 000 lety a zvládli se novému prostředí dobře přizpůsobit.

K vyhynutí neandrtálců přispěli i králíci

Neandrtálci byli skvělí v lovu nosorožců a mamutů. Bohužel v tom spočívala také jejich nevýhoda. Byli zvyklí lovit větší zvěř, kterou udolali z a pomoci převážně oštěpů. Když ovšem evropské megafauny ubývalo, zůstali dobrým zdrojem proteinů jen malí a rychlí králíci. Tito hlodavci byli na poloostrově přemnožení, a proto by se mohlo zdát, že o zdroj bílkovin nebyla nouze. Jenže neandrtálci skutečně neuměli králíky lovit. Jednoznačně to vyplývá z nálezů množství zvířecích zbytků v místech obývaných jak lidmi, tak neandrtálci. Zatímco lidská sídliště byla králičích kostí plná, neandrtálci se z takového úlovku radovali jen zcela výjimečně.

Související články

Králíky neandrtálci lovit neuměli

Odborníci se domnívají, že de facto nešlo o to, že byli králíci rychlí, ale o neschopnost neandrtálců. Tímto vysvětlil situaci profesor John Stewart věnující se evoluční paleoekologii na univerzitě v Bournemouth. Víme, že neandrtálci byli v mnohém lidem podobní a měli vlastní kulturu, ošacení, nástroje i výtvarné počiny. Rozhodně nebyli tak omezení jak se vědci domnívali ještě před několika desítkami let. Nicméně s pastmi či sítěmi si skutečně nevěděli rady, a proto se stal lov drobného savce nepřekonatelným problémem.

Vyhynutí neandrtálců mělo několik příčin

Dalším hřebíkem do rakve byla vzrůstající četnost neplodnosti v neandrtálské populaci. Ta se stala středem pozornosti studie z roku 2019, kterou vedla doktorka Degioanni. Je možné, že šlo právě o nedostatek potravy, který společně se změnami podnebí z chladného na horké a zpět decimovaly zdraví těchto hominidů. Jejich řady řídly, až byli nakonec odsouzeni k zániku.

Podívejte se na čtyřminutové video v angličtině z produkce National Geographic, které shrnuje základní informace o neandrtálcích.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.nbcnews.com