Ryté předměty jsou obvykle považovány za znak poznání a symboliky, jež jsou důležitými rysy chování moderního člověka. V posledních letech přitahují velkou pozornost ryté okry, kosti a pštrosí vejce objevené na různých paleolitických nalezištích v Africe, na Blízkém východě a v Evropě. V Číně a ve východní Asii obecně se však s takovými předměty setkáváme jen zřídka.

Ve sbírce kamenných nástrojů objevených v roce 1980 objevili čínští archeologové náhodou tento ohromující kamenný artefakt. Jejich cílem bylo zanalyzovat soubor kamenných nástrojů objevených na lokalitě Shuidonggou, když objevili tento rytý kámen. Artefakt je vyroben z křemičitého vápence a měří 6,8 x 3,6 x 2,3 cm a jedná se o první rytý neorganický artefakt z celého čínského paleolitu.

Řezy na oblázcích vydaly své tajemství

"Jedná se o první rytý neorganický artefakt z celého čínského paleolitu,“ říká na úvod doktor Fei Peng, postdoktorand univerzity Čínské akademie věd. Podle něj ale nejde o pouhou náhodu: „Věděli jsme, že při analýze materiálů vykopaných z této lokality během vykopávek ve 20. letech 20. století francouzský archeolog Henry Breuil pozoroval paralelní řezy na povrchu křemičitých oblázků. Bohužel neuvedl podrobnosti o těchto naříznutých oblázcích. Proto jsme při analýze litiny věnovali zvláštní pozornost možné existenci rytých předmětů." A stopa vedla správným směrem.

Rýhy na oblázku jsou vidět pouhým okem. Na jedné z ploch je 8 čar, vyrytých do silné kůry. Všechny řezy jsou těsně kolmé na dlouhou osu jádra, zatímco dva řezy jsou zkřížené a ostatní jsou rovnoběžné linie. Většina řezů zasahuje do hřebene, který je tvořen oběma korovými plochami, a dva z nich dokonce zasahují do druhé korové plochy.

O zajímavé lokalitě Shuidonggou

Lokalita Shuidonggou je přitom v Číně velmi bohatá. Zahrnuje celkem 12 lokalit, jejichž datace se pohybuje od časného až po pozdní paleolit. Rytý kamenný artefakt byl nalezen na lokalitě 1, která je stará asi 30 000 let.

Na video o tomto nalezišti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Řezy byly později ve výzkumu analyzovány digitálním mikroskopem a vědci pak mnoho 3D snímků. Nejprve vyloučili, že by byly způsobeny přirozeným praskáním, sešlapáním a poškozením způsobeným zvířaty či neúmyslnými lidskými zásahy. A poté potvrdili, že řezy byly provedeny úmyslně: „Přestože si nemůžeme být jisti funkcí těchto řezů, rovný tvar každé linie ukazuje, že byla naříznuta jednou v krátkém časovém intervalu bez opakovaného řezání, což naznačuje možnost počítání nebo zaznamenávání v té době. Vytvoření takto vyrytého předmětu navíc může naznačovat možnou existenci složitých komunikačních systémů, jako je například jazyk," dodal Fei Peng.

Mohou být tedy na kameni náznaky jakéhosi prvního písma?

Nejen tento nález

Lokalita však vydala mnohem více. Kromě rytého kamenného artefaktu zde byl nalezen i jeden korálek z pštrosího vejce, čepele a podlouhlé polotovary nástrojů. Technologie čepelí byla podle srovnání litických souborů pravděpodobně přivezena z altajské oblasti ruské Sibiře. Zářezy tedy s největší pravděpodobností někdo úmyslně vyrobil. Byly to populace, které migrovaly ze západu, například z oblasti Altaje, anebo domorodci v severní Číně, kteří se technologii naučili od exogenních populací? Či za nimi stojí výhradně místní obyvatelé v důsledku technologické renovace či kognitivního pokroku? Na tyto otázky v současnosti hledají vědci odpověď, k čemuž by jim měly pomoci další archeologické důkazy a spolupráce s dalšími vědeckými obory.

Zdroje:

www.sci.news, english.cas.cn