Člověk má nejrychleji rostoucí mozek ze všech živočichů v historii. Ale tento rozvoj musí jednou přestat. Proto je dobré se zeptat, kdy se tak stane. A měli bychom náš mozek modernizovat? To by se mohlo stát, kdyby kontrolu nad naším světem převzali roboti anebo superpočítač, jakýsi CML. Zůstala by pak lidem ještě nějaká kontrola nad světem a našimi životy?

Otázek ohledně toho, zda stroje jednou překonají naši inteligenci, se objevuje stále více, stejně jako vědeckých předpovědí, kdy se tak stane. V tuto chvíli ještě sice jsou naše mozky stokrát rychlejší než největší superpočítače. Ale jak dlouho?

Na zajímavý dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nenahraditelný lidský mozek. Skutečně?

Lidský mozek spotřebuje mimořádné množství energie. Zabírá pouze dvě procenta naší tělesné hmotnosti, ale spotřebuje 20-25 % našeho energetického příjmu – mnohem více než jakýkoli jiný orgán. Náš mozek má asi 100 miliard neuronů s více než 100 000 kilometry propojení, což by potom v počítačové terminologii odpovídalo kapacitě paměti 100 milionů megabajtů. Za poslední dva miliony let se mozek ztrojnásobil, a to zejména v oblasti mozku, kde přemýšlíme, plánujeme a rozhodujeme se. Prudký nárůst velikosti mozku nám umožnil používat nástroje, rozvíjet jazyk a sociální interakci. Zdá se, že složitost lidského mozku nelze ničím nahradit. Ale některé trendy hovoří o tom, že roboty a stroje budou jednou výkonnější.

Lidský mozek se musí zastavit, ale vývoj počítačů roste

Jak tvrdí vědec Michel A. Hofman z Nizozemského institutu pro neurovědy, náš mozek musí jednou přestat růst. Jeho nekonečný nárůst by totiž ubíral energii ostatním životně důležitým orgánům. Navíc čím je mozek větší, tím delší jsou nervové dráhy mezi jeho jednotlivými částmi, takže kdyby se dále zvětšoval nepracoval by tak efektivně jako dnes. Podle Hofmana by se náš mozek asi mohl zdvojnásobit oproti současné velikosti, ale to je maximum.

Zatímco náš mozek se bude muset ve vývoji zastavit, u strojů a počítačů je to naopak. Jejich výpočetní výkon exponenciálně roste, zdvojnásobuje se každé dva roky! Jak vypočítal Hans Moravec z Institutu robotiky Carnegie Mellon University, současnou výpočetní kapacitu lidského mozku počítače pravděpodobně překonají do roku 2030 a tím budou přebírat stále více našich funkcí. Takže naše inteligence bude i nadále růst a stejně tak poroste i výkon a schopnosti počítačů.

Ian Pearson, futurista z British Telecom, naopak tvrdí, že se naše "mozky" budou vyvíjet v několika fázích, na nichž se budou podílet i stroje. Lidé s upraveným mozkem by tvořili nový lidský druh, který Pearson nazývá Homo optimus.

Na nejnovější Pearsonův příspěvek se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Homo optimus, machinus… hybridus. Anebo robotus?

Lidé se tedy budou muset se stroji těsněji integrovat, což tvrdil již britský fyzik Stephen Hawkings. Ten předpověděl, že Homo sapiens se bude muset geneticky upravit tak, aby byl schopen spolupracovat s umělou inteligencí - nebo riskovat, že bude zotročen. Na této cestě již podle Pearsona jdeme a nebude trvat dlouho a počítač se bude moci propojit přímo s člověkem, vytvářet umělé smysly a číst jeho myšlenky. Tak vznikne Homo hybridus.

Jak ale Person předpovídá, Homo hybridus se bude potýkat s problémy, protože jeho části vytvořené na bázi uhlíku budou podléhat zkáze, což bude jednak nákladné a jednak bude klesat produktivita. Tak budou uhlíkové části postupně nahrazeny křemíkovými. A vznikne Homo machinus.

Seznamte se s Homo machinem

Homo machinus bude schopen vytvářet kopie své mysli, která bude jakousi zálohou pro případ nehody. A navíc bude nesmrtelný, takže když se jeho androidní tělo opotřebuje, jeho mysl bude vlastně recyklovatelná a přenositelná do androidního těla. Homo sapiens s tímto vývojem zřejmě nic nezmůže, a to ani přesto, že vlastnosti jako představivost, kreativita a laterální myšlení se do žádného stroje převést nepovede.

Jak se vám líbí extrémní myšlenka, že Homo sapiens, tedy my, se staneme vlastně jen domácím mazlíčkem Homo machina? Možná, že naše mozky budou schopny přelstít stroje a učinit hybridy zbytečnými. Do tak vzdálené budoucnosti naštěstí zatím nevidíme.

Zdroje:

www.humansfuture.org, www.abc.net.au, www.tandfonline.com