Obecně se má za to, že původní tzv. středoevropský slovanský typ byli na tu dobu středně vysocí, což znamená asi 165 až 170 cm, jedinci s tmavě hnědými vlasy a tmavýma očima. To odporuje představě o světlovlasých a světlookých jedinců typu bohatýra Ivana z Mrazíka. Nejedná se však také ani o čisté Slovany, protože před nimi na našem území sídlili Keltové a Germáni. Možná i odtud pramení ono známé „Češi jsou slovanští Němci“.

Vyobrazení Slovanů v historických pramenech

Obrázky Slovanů známe i ze starých děl. Například vyobrazení raného Slovana jako zosobnění Sclavinie se objevilo v Ottově evangeliu z roku 990 n. l. I Prokopius popisuje Slovany jako neobyčejně vysoké a statné muže, „přičemž jejich těla a vlasy nejsou ani příliš světlé, ba ani zcela neinklinují k tmavému typu. Jsou mírně narudlé barvy... nejsou ani nečestní, ani zlomyslní, ale prostí ve svých způsobech, podobně jako Hunové... někteří z nich nemají ani tuniku, ani plášť, ale nosí pouze jakési nohavice stažené až ke slabinám".

Obecně byli tedy Slované na tehdejší dobu statní, vysocí a silní, s ruměnou tváří. A učenec Theofylakt Simocatta o Slovanech napsal: "Císař s velkou zvědavostí naslouchal vyprávění o tomto kmeni, přivítal tyto nově příchozí ze země barbarů, a poté, co byl ohromen jejich výškou a mohutnou postavou, poslal tyto muže do Herakleje." Tedy zřejmě i rudá pokožka byla na tehdejší dobu tím, co ostatní kmeny upoutalo.

Na dokument o rozdílnosti Evropanů se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Kdo jsou čistí Slované?

Nejčistší Slované jsou tedy skutečně zřejmě obyvatelé z východu, tedy z oblastí Ukrajiny, Ruska a severovýchodního Polska. V těchto oblastech se genotyp od 8. století moc neměnil, takže i dnes zde lidé vypadají víceméně stejně, jen trochu povyrostli. Výška postavy se tedy změnila ve světě obecně.

Keltové a Germáni se neustále stěhovali a "sbírali různé genotypy". Z římských pramenů víme, že Germáni byli vysocí a měli světlé, rudé a tmavé vlasy. O výšce je však možné polemizovat, protože je takto popisovali zejména staří Římané, které je možné označit za jižanské trpaslíky.

Jinak čistí Kelti jsou dnes v podstatě Irové, severní Skotové, Bretoni, s trochou nadsázky tedy "Francouzi", ale třeba i Bavoři, původní Bajuvárové. Naopak za Germány jsou považováni Britové, Němci, Skandinávci a vlastně i pobaltské národy. Jejich vzhled se do dneška příliš nezměnil, jen jsou všichni vyšší v průměru o 10 cm.

Zdroje:

theknowledgeburrow.com, en.wikipedia.org/wiki/Early_Slavs, www.ptejteseknihovny.cz,