Jak vypadali staří Slovani, Germáni a Keltové? Naše představy jsou zcela mylné

Jarouš M Komořanský | 5. 3. 2022

Jak vypadali staří Slované? O jejich genetické stavbě bylo napsáno mnoho, jejich vzhled je ale překvapivě mnohem záhadnější. I když máme z tohoto období dost ikonografických pramenů, stále nevíme, jak vypadali.

Obecně se má za to, že původní tzv. středoevropský slovanský typ byli na tu dobu středně vysocí, což znamená asi 165 až 170 cm, jedinci s tmavě hnědými vlasy a tmavýma očima. To odporuje představě o světlovlasých a světlookých jedinců typu bohatýra Ivana z Mrazíka. Nejedná se však také ani o čisté Slovany, protože před nimi na našem území sídlili Keltové a Germáni. Možná i odtud pramení ono známé „Češi jsou slovanští Němci“.

Vyobrazení Slovanů v historických pramenech

Obrázky Slovanů známe i ze starých děl. Například vyobrazení raného Slovana jako zosobnění Sclavinie se objevilo v Ottově evangeliu z roku 990 n. l. I Prokopius popisuje Slovany jako neobyčejně vysoké a statné muže, „přičemž jejich těla a vlasy nejsou ani příliš světlé, ba ani zcela neinklinují k tmavému typu. Jsou mírně narudlé barvy... nejsou ani nečestní, ani zlomyslní, ale prostí ve svých způsobech, podobně jako Hunové... někteří z nich nemají ani tuniku, ani plášť, ale nosí pouze jakési nohavice stažené až ke slabinám".

Jsou Češi a Moravané dva rozdílné národy? Vědci našli odpověď díky DNA
Magazín

Jsou Češi a Moravané dva rozdílné národy? Vědci našli odpověď díky DNA

Obecně byli tedy Slované na tehdejší dobu statní, vysocí a silní, s ruměnou tváří. A učenec Theofylakt Simocatta o Slovanech napsal: "Císař s velkou zvědavostí naslouchal vyprávění o tomto kmeni, přivítal tyto nově příchozí ze země barbarů, a poté, co byl ohromen jejich výškou a mohutnou postavou, poslal tyto muže do Herakleje." Tedy zřejmě i rudá pokožka byla na tehdejší dobu tím, co ostatní kmeny upoutalo.

Na dokument o rozdílnosti Evropanů se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Kdo jsou čistí Slované?

Nejčistší Slované jsou tedy skutečně zřejmě obyvatelé z východu, tedy z oblastí Ukrajiny, Ruska a severovýchodního Polska. V těchto oblastech se genotyp od 8. století moc neměnil, takže i dnes zde lidé vypadají víceméně stejně, jen trochu povyrostli. Výška postavy se tedy změnila ve světě obecně.

Keltové a Germáni se neustále stěhovali a "sbírali různé genotypy". Z římských pramenů víme, že Germáni byli vysocí a měli světlé, rudé a tmavé vlasy. O výšce je však možné polemizovat, protože je takto popisovali zejména staří Římané, které je možné označit za jižanské trpaslíky.

Jinak čistí Kelti jsou dnes v podstatě Irové, severní Skotové, Bretoni, s trochou nadsázky tedy "Francouzi", ale třeba i Bavoři, původní Bajuvárové. Naopak za Germány jsou považováni Britové, Němci, Skandinávci a vlastně i pobaltské národy. Jejich vzhled se do dneška příliš nezměnil, jen jsou všichni vyšší v průměru o 10 cm.

Zdroje:

theknowledgeburrow.com, en.wikipedia.org/wiki/Early_Slavs, www.ptejteseknihovny.cz,

Tagy Bavorsko Keltové Polsko Rusko Ukrajina