Jedním z nejzajímavějších přírodních samostatných ekosystémů jsou sinice. Tyto jednobuněčné bakterie lze najít všude. V jezerech, v řekách, v půdě a dokonce i v extrémních podmínkách, jako jsou pouště či polární oblasti.

Nejstarší známé důkazy o existenci sinic na Zemi jsou staré 3,5 miliardy let. Fosilie tzv. stromatolitů, hlízovitých vápnitých biogenních usazenin, představují vůbec nejstarší nálezy buněčných organismů.

Zdroj: Youtube

Vědci věří, že tyto starověké bakterie jsou zodpovědné za kyslík, který dýcháme. Před jejich objevem ho atmosféra obsahovala asi pouze 1 %. Co ale sinice spotřebovávaly prvních 1,5 miliard let existence Země a jak probíhala fotosyntéza?

Vznik života na Zemi

Na tuto otázku se snažili odpovědět vědci pod vedením biochemika Pietera T. Visschera z University of Connecticut. Ve své studii publikované v Communications Earth & Environment tvrdí, že první mikrobi produkující kyslík dýchali jedovatý arsen.

Rostliny, řasy, sinice a některé bakterie pohlcují světlo, oxid uhličitý a vodu. V procesu fotosyntézy se pak tyto vstupní produkty přeměňují na cukr a kyslík. Část plynu „dýchači" spotřebují a zbytek uvolní. Jak by ale tento proces fungoval bez molekul O2?

Odborníci zkoumali, jak by tento důležitý biochemický proces fungoval s vodíkem, sírou nebo železem. Ve fosilních nálezech ale zbytky těchto prvků nalezeny nebyly. Pozornost se proto přesunula k arsenu. V první dekádě tohoto tisíciletí byly ve dvou hypersalinných kalifornských jezerech Searles Lake a Mono Lake objeveny sinice dýchající arsen. V roce 2004 pak Visscher a jeho kolegové našli náznaky fotosyntézy na bázi arsenu hluboko ve fosilním záznamu souvrství Tumbiana v západní Austrálii.

Arsen a sinice

Bohužel, z fosilií nelze jednoznačně určit, jaká byla konkrétní role tohoto toxického polokového prvku. Byl zapojen do fotosyntézy nebo se v horninách vyskytl pouze náhodou? V roce 2019 ale byla v Tichém oceánu objevena sirná bakterie Ectothiorhodospira sp. Ta využívá jako zdroj energie arseničnany, sloučeniny, ve kterých jsou na arsen navázány čtyři atomy kyslíku.

Zdroj: Youtube

Další podobné anoxogenní fotosyntetické bakterie, které žijí v prostředí, kde se vyskytuje pouze sirovodík a arsen, byly nalezeny v poušti Atacama v Chile a Big Soda Lake v Nevadě. Podmínky, v nichž bakterie žijí, se podobají těm na rané Zemi. Obývají oblast bez kyslíku, s extrémními teplotními výkyvy a velkým množstvím UV záření. Visscher poznamenává, že podobné podmínky panují i na Marsu.

Zdroj:

www.bigthink.com, www.osel.cz