O původu zkratky ok se vedly dlouhé spory. Až americký lingvista Allen Walker Read odhalil v 60. letech minulého století její skutečný původ. Ač by se mohlo zdát, že ho vymyslela moderní americká mládež, není tomu tak. Jeho původ sahá stovky let do minulosti.

Známá zkratka pravděpodobně nevznikla úmyslem, nýbrž záměrnou redakční chybou. Tu navíc myslel její autor jako vtip. Roku 1839 se úplně poprvé objevila v satirickém článku o gramatice, v amerických novinách Boston Morning Post. Zkratka se zrodila z výrazu „Oll Korrect“ který měl vtipně vyjadřovat anglické „all correct“ (což v češtině znamená „všechno v pořádku“).

Nejen OK, ale také KG

Vymyslet ho měl redaktor Charles Gordon Greene. Obecně Amerika v tomto období překypovala zkratkami, jako byly například LOL či OMG, což velice nahrávalo vzniku další celosvětové zkratky. Ok se tak začalo čím dál více ukazovat v novinách, a tak se neodmyslitelně zapsalo do americké a později i celosvětové lidové mluvy. (Zdroj:www.smithsonianmag.com)

Ne všechny zkratky z té doby se však uchytily. Používalo se například „KG“ pro „know go“ jež mělo znamenat „no go“ (což do češtiny překládáme jako jakousi zkratku pro selhání). (Zdroj:www.history.com )

Krom toho mohl celosvětový výraz vzniknout ještě jiným způsobem. Zkratku mohl založit prezident Martin Van Buren, který ve své prezidentské kampani použil výraz „hlasujte pro OK“. Narážel tím na jeho přezdívku, která zněla Old Kinderhook. Ta byla odvozena od jeho rodného města ve státě New York. Po celé zemi se tak začaly tvořit „OK kluby“. To už se výraz začal používat i v každodenní mluvě, kdy si ho lidé přisvojili jako synonymum pro souhlas. Prezidentská kampaň avšak spíše pomohla popularizaci výrazu, než přímo jeho vzniku.

Nejasnosti nejsou "OK" :)

Zajímavosti může být, že nejstarší výskyt zkratky ok ve slovníku je překvapivě v Slangovém slovníku vulgárních slov z roku 1864.

K popularizaci přispěl mimojiné fakt, že zkratka „ok“ byla používána prvními operátory telegrafu jako znamení, že byl přenos přijat a proběhl v pořádku. Zanedlouho se stala součástí běžné řeči všech telegrafních operátorů. (Zdroj:www.scienceabc.com)

V minulosti se spekulovalo i o řeckém původu zkratky. Fráze „ola kala“, která znamená „všechno dobré“ se jí totiž až moc nápadně podobá. Vzniknout mohla také ze skotské exprese „och aye“ či francouzského „aux Cayes“. (Zdroj: www.cbsnews.com)

Jednou z dalších mnoha teorií, která má hovořit o vzniku zkratky, pojednává o černošských otrocích západoafrického původu. Ti měli používat slovo, které v jejich jazyku znamená „dobře“ či „ano“. Pro tuto a další teorie však schánějí důkazy, které by ji mohly potvrdit. (Zdroj:www.lexico.com)

Přední „odborník na OK“, profesor Allan Metcalf věří, že je právě ok nejúspěšnějším americkým exportem. Podle něj přímo vystihuje americkou filozofii, která je úderná a přímá. „Neexistuje žádné jiné slovo, které by široce rozpoznalo celý svět,“ namítá.