Je obtížné zjistit, kdo Walpurga skutečně byla. Ví se, že byla umučena, ale důkazy proti ní dnes nejsou příliš přesvědčivé. Ve skutečnosti byla její vlastní slova nejsilnějším důkazem pro její odsouzení v procesu, který ukončil její život. Čarodějnice se však ke všem svým zločinům přiznala při mučení, takže je nutné se ptát, zdali byla duševně nemocná, nebo se stala obětí protičarodějnické propagandy, nebo byla opravdu sériovou vražedkyní? Legenda o Walpurze v sobě skrývá také nevyřešenou záhadu spojenou s jednou z nejtemnějších lidských praktik.

Na příběh o německé čarodějnici se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Upírka a strašná vražedkyně dětí

Walpurga Hausmanninová se narodila zřejmě mezi lety 1510 a 1527 a za svého života se nijak významně neproslavila. Pracovala mnoho let jako služebná a podle všeho byla váženou a oceňovanou pracovnicí. Až do pozdějšího období jejího života se nevyskytly žádné historky o špatném chování a její jméno se dostalo na veřejnost v době honu na čarodějnice v 16. století, kdy se stala obětí strašlivého mučení a procesu, který skončil ještě dříve, než začal.

Tehdy byla Walpruga obviněna z čarodějnictví, vampyrismu a vražd dětí. Stalo se tak v roce 1587, kdy už byla starší ženou a vdovou. Děti pravděpodobně neměla a žila v chudobě.

Místo klidné smrti čarodějnický proces

Její poklidné stáří, po němž toužila, přerušil proces s čarodějnicemi, při němž se Walpruga při mučení přiznala. A její přiznání nebylo typické ani podobné jiným, jelikož řekla mnohem více, než musela. Mluví se o tom, že se pravděpodobně pokusila ukončit utrpení, jelikož věděla, že proces nepřežije. Uchýlila se tedy zřejmě k detailnímu popisu děsivých praktik, jež s největší pravděpodobností byly smyšlené, ale i tak vyděsily všechen lid.

Walpurga například přiznala, že měla sex s démonem jménem Federlin, který ji slíbil, že ji zachrání před chudobou, pokud se smluvně zaváže Satanovi. Dokázala dokonce i podrobně popsat Lucifera, jenž jí po podpisu smlouvy pozval na víno, pojídání pečených dětí a sex. Při té příležitosti údajně i zneuctila Nejsvětější svátost, kterou ukradla z kostela. Pod vlivem démona, který ji dal speciální mast, zavraždila Walpruga dle vlastního přiznání 40 dětí před tím, než byly pokřtěny, a vysála jim krev. Jejich kosti a vlasy údajně používala k čarodějnictví a těla zabitých dětí snědla. Je proto jasné, že se dočkala trestu smrti a 20. září 1587 byla Walpurga Hausmanninová upálena na hranici jako čarodějnice.

Upálení nestačilo

Před upálením na hranici byla Walpurze useknuta pravá ruka. Na cestě na smrt byla dále zohavena a veřejně mučena, stejně jako po dobu celého pobytu ve vězení, kde tento osud čekal všechny čarodějnice. Její popel byl rozptýlen v řece, protože se jí jako čarodějnici nedostalo výsady být pohřbena. Zemřela bez práva na skutečný soud; soud, který by o jejím osudu mohl rozhodnout na základě faktů, nikoli pověr.

Vědci tvrdí, že příběh Walpurgy je smutně typický pro čarodějnické procesy, v nichž nebylo neobvyklé obvinit starou ženu, která měla svůj vlastní způsob života. Starým ženám nikdo nerozuměl, byly často napadány a nikdo je nechránil.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Walpurga_Hausmannin, theravenreport.com, witchcraftandwitches.com