Wang Cong'er se narodila v roce 1777 ve městě Xiangyang v severozápadní provincii Hubei ve střední Číně, kde se pak dala na dráhu potulné cirkusové umělkyně. Pravděpodobně díky svému povolání se postupně stala zdatnou akrobatkou a bojovou umělkyní.

Ve stejnou dobu fungovala v Číně i Sekta Bílého lotosu, jež vznikla za dynastie Yuan. Vycházela z buddhistické víry a je považována za kacířskou sektu a podvratnou organizaci, která se podílela na povstáních proti vládě. Sama Wang s manželem Čchi Lin, jenž byl politicky činným a později se stal významným vůdcem sekty Západní ráj mahájány, jedné ze tří větví Společnosti bílého lotosu, se zabývali náborem členů sekty a organizováním protivládních aktivit mezi rolnickým obyvatelstvem.

Historie a povstání Sekty bílého lotosu

Zatímco náboženské kořeny Společnosti bílého lotosu lze vysledovat až do počátku 5. století, její podoba za dynastie Čching vznikla v polovině 12. století. V době svého vzniku bylo hnutí vládou oficiálně zakázáno. Protože se ale jednalo o učení snadno pochopitelné, mělo mnoho přívrženců, až se právě za vlády dynastie Yuan stalo oficiálním a bylo i sponzorováno vládou. Stalo se tak významnou buddhistickou institucí, zprvu hodně zaměřenou na meditace, ale postupně do ní byla začleněna i učení jiných náboženství a hnutí získalo spíše mesiášský nádech.

V roce 1796 sekta Bílého lotosu plánovala poslední den v roce zahájit povstání. Skupinám, které byly ochotny se jej zúčastnit, byly dodány zbraně. Jednalo se i skupinu Wang a Čchina, ale plány byly vyzrazeny čchingským vládním úřadům. Čchi Lin a více než sto dalších členů sekty bylo zatčeno a později zabito vládními silami.

Z rebelky hrdinkou

Dnes někteří historici dokonce Wang Cong'er přirovnávají k legendární čínské bojovnici Hua Mulan. Pravdou je, že byla jednou z nejvýznamnějších vůdkyň a dokázala se sama udržet proti čchingské armádě.

Na dlouhý, ale velmi zajímavý dokument o Hua Mulan a dalších rebelkách, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Po smrti jejího manžela to totiž byla právě ona, kdo byl jmenován "hlavním vůdcem sekty". Začala útočit na města a proslula zejména její agresivní strategií, zatímco ostatní skupiny sekty Bílého lotosu přijaly spíše defenzivní vojenskou strategii.

Wang Cong'er upřednostňovala taktiku partyzánské války.

Její úspěchy nakonec vyústily v obrovské povstání v S'-čchuanu, kde skupina Wang spojila své síly s ostatními skupinami Bílého lotosu. Shromážděná armáda o 40 tisíci členech byla reorganizována, ale nepanovala v ní jednota, takže nakonec byla rozpuštěna. Bohužel právě odnož Wang byla pronásledována vládními vojsky a sama Wang Cong'er a její rebelská skupina byla uvězněna milicemi. Wang spáchala sebevraždu skokem ze skály.

I proto se z ní v moderní době stala hrdinka.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.ancient-origins.net, www.chinaknowledge.de, https://wangconger.wordpress.com/