Struktura Waskiri

V Bolívii existuje mnoho starověkých nalezišť, ukrytých na vrcholcích kopců. Nyní však letecké snímky odhalily něco mimořádného. Zachytily obrovskou kruhovou stavbu, mající zcela pravidelný tvar. S ničím podobným se vědci ještě nesetkali.

Spekuluje se, že stavba mohla sloužit k uctívání slunce. Tento rituál byl typickým znakem řady příslušníků starověkých andských kultů. Posvátný kruh se navíc nachází v místě, které je z hlediska historie známé jako krajina, kde probíhaly ritualizované obřady. 

Rituální místa byla kdysi důležitými obřadními centry starověké Bolívie. Nacházela se na pečlivě vybraných místech, většinou podél řady geodetických tras na dlouhé vzdálenosti.

Vědci nyní zkoumají velkou kruhovou stavbu o průměru 140 metrů, kterou zachytily letecké snímky a nachází se v lokalitě zvané Waskiri. Místo leží poblíž řeky Lauca a bolivijsko-chilské hranice.

Po obvodu kruhové stavby zcela pravidelného tvaru se nachází prstenec, tvořený 39 ohradami. 

Kdysi sloužily jako hranice starověkého náměstí o celkové výměře přibližně 1 hektaru. V tomto místě archeologové objevili celou řadu předmětů, od keramiky až po nádobky, které bývaly součástí zemědělských rituálů. 

Společný systém

Lokalita Waskiri tvoří celek s okolními posvátnými horami, dalšími zděnými kruhovými stavbami a pohřebními věžemi, zdobenými stejným způsobem jako starověké incké tkaniny. Vědci se domnívají, že všechny tyto oblasti skutečně tvořily celek jednoho, pospolu fungujícího systému. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tento systém je známý jako "ceque" a s velkou pravděpodobností představoval ritualizované astronomické linie, které se táhly napříč celou inckou říší. 

Incká říše se dělila na čtyři hlavní regiony, protkané přibližně 42 konjunkcemi, které chránily posvátné svatyně známé jako huacas a podle zemědělského kalendáře se u nich konaly starověké rituály.

Huacas byla venkovní obřadní centra, zahrnující chrámy, skály, vodní prameny, významné zákruty řek a jeskyně, které se nacházely podél každého regionu. 

Právě tato místa jsou podle vědců bohatstvím prastaré historie Inků a slouží jako materiál k jejich bližšímu poznání. Objev záhadné kruhové stavby je tak významnější, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Zdroje: www.ancientpages.com, www.iflscience.com, beforeitsnews.com