Impozantní hrad trojúhelníkového půdorysu se třemi masivními věžemi získal Himmler pro své jednotky od místní obce za symbolické nájemné ve výši jedné marky ročně. Měl s ním velké plány. K hradu hodlal přistavět dalších 18 věží a bezpočet budov, které by v podstatě smazaly původní přilehlou vesnici. Počítalo se i s napojením na dálnici a letištěm.

Himmler věřil, že Wewelsburg stojí přesně v místě, kde se protínají zemské energetické linie, a jde tedy o určitý duchovní středobod Evropy, ne-li celé zeměkoule. Opojen okultismem a fascinován legendami o anglickém králi Artušovi, rozhodl se z Wewelsburgu učinit stejně památné místo, jakým byl legendární hrad Kamelot.

Proslýchá se, že Himmler dokonce vyslal své výzkumníky hledat pověstný svatý grál. Kde jinde by taková relikvie měla být důstojně uložena, než v sídle "posvátného řádu esesmanů"?

V hradní kryptě měl plát věčný oheň na počest dvanácti nejvěrnějších rytířů SS, kteří zde budou pohřbeni. Popel samotného Himmlera měl pak spočinout v třinácté, mramorové hrobce.

Himmler se nepovažoval jen za velmistra Řádu. Cítil v sobě převtěleného Jindřicha I. Ptáčníka, zakladatele saské dynastie králů a císařů Svaté říše římské. Toto přesvědčení se v jeho mozku zabydlelo natolik, že se svými podřízenými nechával oslovovat titulem krále.

Až potud by celá historie připomínala úsměvnou hru přerostlého dítěte, pokud by ji nedoprovázela snaha zničit všechno, co nebylo germánského původu, včetně lidí. Bylo to právě na Wewelsburgu, kde Himmler spolu s nejvyššími důstojníky naplánoval zapojení smrtících jednotek SS do invaze na Východ.

"Je to otázka existence. Bude to rasový a nelítostný boj, ve kterém 20 až 30 milionů Slovanů zemře buď ve vojenské akci nebo v důsledku potravinové krize," prohlásil tehdy Himmler, který rovněž proslul jako hlavní organizátor systematického vyvražďování Židů v koncentračních táborech. Výstavbu plynových komor prý navrhl poté, co se zhroutil při pohledu na hromadnou popravu východních Židů na ruské frontě. Nesnesl pohled na krev. Smrt plynem byla podle něj mnohem humánnější.