Gravitační anomálie v oblasti Wilkes Land byla poprvé objevena v roce 2006, když satelity NASA našly gravitační změny, které naznačují přítomnost obrovského objektu zasazeného uprostřed kráteru. Bohužel stále nikdo netuší, jakým způsobem zjistit, co přesně se pod tlustým šelfovým ledem Antarktidy skrývá. Víme jen, že zde družice NASA objevila 300 kilometrů širokou "gravitační anomálii". Zdá se, jako by odpovídala dopadu obřího asteroidu a sopečným tokům sibiřských pastí. Ty trvaly zhruba dva miliony let a zahrnovaly permsko-triasové masové vymírání, k němuž došlo před 251 až 250 miliony let. A tento zvláštní objev není jediný.

O tom, co jsou to gravitační anomálie, hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Co se děje pod Antarktidou?

Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) byla společná mise NASA a Německého střediska pro letectví a kosmonautiku, která probíhala od března 2002 do října 2017.

V roce 2006 tým vědců pod vedením Ralpha von Frese a Laramieho Pottse využil data GRACE k objevu anomálie pod ledem. Nalezla zde masivní impaktní kráter pohřbený pod ledem po miliony let, který pravděpodobně způsobil asteroid. Velikost impaktního kráteru se odhaduje na téměř trojnásobek velikosti kráteru Chicxulub, který ukončil éru dinosaurů.

Ledovec o tloušťce až několika kilometrů, který kráter pokrýval posledních 30-40 milionů let, představuje pro odběr vzorků geologie pod ledovcem obrovské obtíže. Nejsnáze jej lze prozkoumat ze vzduchu za účelem zjištění příslušných gravitačních a magnetických anomálií.

Sonda GRACE v oblasti ukázala, jak je hmota rozložena po planetě a jak se mění v čase.

Tato výrazná pozitivní gravitační anomálie ve volném vzduchu nad pohřbenou pánví se středem v Antarktidě, v severní části Wilkesovy země, rozsáhle ztenčila a narušila kůru. Vyvinula se zde totiž tzv. Kerguelenova horká skvrna a starověký gondwanský rifting, ale přilehlý australský blok ponechala relativně neporušený.

Mikrometeority a fosilní důkazy vědcům naznačují, že k impaktu mohlo dojít na počátku největšího vymírání života na Zemi v době před zhruba 260 mil. let. Záhadný objekt ukrytý hluboko pod ledem Antarktidy by mohl objasnit mnohé o naší planetě.

Vysvětlení více či méně bláznivá

Samozřejmě zde vznikl bohatý prostor pro konspirační teorie. Jedna z nich tvrdí, že kráter je zde proto, že zde byly za druhé světové války vybudovány tajné nacistické základny. Další teorií je, že admirál Richard E. Byrd vedl ve 40. letech 20. století tajný projekt amerického námořnictva, jehož skutečným účelem bylo prozkoumat vchod nalezený uprostřed ledu vedoucí do "vnitřní Země"."

Jako nejpravděpodobnější se stále jeví teorie, že podivný kráter zde vznikl nárazem obřího asteroidu, který v té době napáchal nedozírné škody na pozemském životě. S touto teorií souhlasí profesor geologických věd Ralph von Frese, který anomálii objevil. Podle něj byl obří asteroid dvakrát větší než ten, který před miliony let narazil do země a způsobil vyhynutí dinosaurů, jak jsme již zmínili.

Dnes je zde jako důkaz kráter o průměru téměř 300 kilometrů, který místy dosahuje hloubky až 850 metrů. Je možné, že kráter skutečně vznikl dopadem asteroidu a způsobil obrovské změny klimatu. Žíravé prostředí, které na Zemi vzniklo, bylo pro většinu živočichů i rostlin likvidační a naše planeta se z něj zotavovala po tisíce let.

Dalších neuvěřitelné nedávné objevy v Antarktidě zachycuje toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

dailygalaxy.com, technika.magazinplus.cz