Nejde jen o to, že Skotové na konci 13. století ještě nenosili kilty a nezdobili si tváře modrou barvou, nesrovnalostí bylo ve filmu mnohem víc. Historikové například dodnes nenalezli jediný důkaz o tom, že by se ve středověké Evropě uplatňovalo právo první noci. Snoubenka prince Eduarda Isabelle s Wallacem nemohla duchaplně rozmlouvat, protože jí v době povstání byly zhruba čtyři roky. Doložená není ani Eduardova bisexuální orientace - v tomto ohledu je znám jen fakt, že úspěšně zplodil pět dětí. Sám William Wallace by pak byl určitě upřednostnil hollywoodskou verzi, neboť podle ní byl pouze pověšen. Ve skutečnosti ho na popravišti čekalo bití, kastrace, rozpárání břicha a čtvrcení.

O Williamově původu se ví jen tolik, že se narodil někdy v 70. letech 13. století a jeho rodina patřila k nižší šlechtě. Když v roce 1296 anglický král Eduard I. využil nástupnické krize ve Skotsku a území chtěl ovládnout sám, William Wallace se zapojil do boje o samostatnost. Při útoku na město Lanark zabil místního šerifa a stal se psancem.

Během následujícího roku se mu podařilo zformovat početnou armádu bojovníků a vytáhl na pomoc Skotům bojujícím s Angličany u Stirlingu. Slavnou bitvu Skotové vyhráli díky úzkému mostu, na kterém své protivníky podřezávali jednoho po druhém tak, jak přicházeli. Dodnes není jasné, zda se most nakonec pod Angličany propadl, nebo ho ze vzteku zničili sami.

Omámen vítězstvím, Wallace se svým vojskem vyrazil do pohraničí, kde plenil jednu vesnici za druhou. Po jeho mužích zůstávala zkáza a poušť, mnoho duchovních narychlo opustilo kláštery a uprchlo.

V dalším střetu s Angličany už nebyl k dispozici žádný výhodně položený most, a tak se Wallace už přesile neubránil. Po porážce se mu podařilo utéct.

Do čela povstalců se dostal Robert Bruce, který s Eduardem I. uzavřel mírovou dohodu. Skotové se vzdali a nikdo z nich nebyl pronásledován. Výjimkou byl William Wallace. Král potřeboval exemplární příklad, co se stane rebelovi, když bude chtít obracet lid proti anglické moci. Wallace byl dopaden, rozčtvrcen a kusy jeho těla byly pro výstrahu vystaveny na různých místech Anglie a Skotska. Tento obzvlášť těžký trest dostal za vlastizradu, přestože se hájil slovy: "Anglickému králi jsem nikdy věrnost nepřísahal, takže jsem ho nezradil."