Díky dobře zachovalým vlasům, strukruře kůže a dalším znakům mumií, které se vynořují z rašelinišť, dochází vědci k úžasným závěrům.

V době železné, přibližně od roku 500 př. n. l. do roku 500 n. l., byli lidé často zpopelňováni. To vedlo odborníky k domněnce, že mumie zachované v rašeliništích byly obvykle mumie těch, jež zemřeli obzvláště násilným způsobem. Mohli však být použiti také jako oběti.

Rekonstrukce tváře smutné mumie

Jednou z nich byla také mumie známá jako Windeby Girl, kterou studovala Dr. Heather Gill-Robinsonová, odborná asistentka antropologie na North Dakota State University ve Fargu. Odborníci se domnívali, že byla objevena v severním Německu v roce 1952 a že se mohlo jednat o cizoložnici, které byla oholena hlava, načež jí byly zavázány oči a byla utopena v bažině.

Mumie z Windeby byla muž

Teorie se však rozplynula poté, co se Heather Gill-Robinsonová podívala na tělo zblízka... Windeby Girl byl pravděpodobně mladý muž" a mohl přijít o vlasy, když lopatky archeologů tělo vykopaly. Fyzická prohlídka mumie ukázala, že v kostech mumie byly nalezeny růstové hormony, které svědčí o "nemocném mladém muži", který mohl zemřít přirozenou smrtí.

Voda a další látky v rašeliništích vytvářejí přirozený konzervační prostředek pro těla v nich nalezená. Dr. Gill-Robinsona a její kolegové tak stále zkoumají, co tento fakt vlastně způsobuje.

Zdá se, že nedostatek kyslíku, antimikrobiální účinky a rašeliník, který se v rašeliništích nachází, vytváří ideální prostředí k uchování těl, která do nich byla vhozena. Bažiny byly kdysi považovány za domov bohů a vyvržených duchů.

Stále dokonalejší počítačové programy a využívání lékařské techniky, jako je počítačová tomografie, radiokarbonové datování a trojrozměrné zobrazování, však vedly k dalším a potenciálně přesnějším odpovědím na záhady mumií z rašelinišť. Při svém výzkumu, který kromě "Windeby Girl" zahrnuje i studium dalších mumií, může Gill-Robinsonová určit i další podrobnosti, například co jedli a jaké bylo jejich možné povolání.

Podle Gill-Robinsonové výzkum prováděný na NDSU dává vědcům příležitost dozvědět se více o fyzické antropologii. "Podrobná analýza těles močálů nám umožňuje nahlédnout do kultur, dědictví a způsobu života lidí před tisíci lety," říká Gill-Robinson. "To nám pomáhá přiblížit tento výzkum široké veřejnosti. Můžeme tak inspirovat budoucí generaci antropologů nebo umožnit lepší pohled na dobu železnou."

Mladík z bažin měl hrozný život

Ačkoliv se předpokládalo se, že tělo nalezeného mladíka zemřelo násilnou smrtí, výzkum Dr. Heather Gill-Robinsonové tuto teorii zatím nepotvrdil. Tělo "nevykazuje žádné známky traumatu a důkazy z kostry naznačují, že mohl zemřít na opakované nemoci nebo podvýživu".

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

I tak se však díky použité technice přišlo na spoustu podrobností ohledně života nelezené mumie.

Tělo dívky z Windeby - byla pojmenována podle města, kde bylo nalezeno - ačkoliv nevykazuje žádné známky traumatu, přináší jasné důkazy o tom, že během svého života byla opakovaně nemocná a trpěla na podvýživu. Vlněná páska přes oči byla pravděpodobně použita k přidržení vlasů nebo k zakrytí očí před samotnou smrtí.

Zdroje:

www.wikiwand.com

www.ancient-origins.net

archive.archaeology.org