Vědci zrekonstruovali prastarou tvář „smutné“ mumie. Hoch z bažiny měl zlý osud

Natálie Borůvková | 25. 7. 2022

Mumie z rašelinišť jsou 2000 let staré mumie z doby železné, které se v evropských rašeliništích dochovaly se skutečně úžasnými detaily.

Díky dobře zachovalým vlasům, strukruře kůže a dalším znakům mumií, které se vynořují z rašelinišť, dochází vědci k úžasným závěrům.

V době železné, přibližně od roku 500 př. n. l. do roku 500 n. l., byli lidé často zpopelňováni. To vedlo odborníky k domněnce, že mumie zachované v rašeliništích byly obvykle mumie těch, jež zemřeli obzvláště násilným způsobem. Mohli však být použiti také jako oběti.

Rekonstrukce tváře smutné mumie

Jednou z nich byla také mumie známá jako Windeby Girl, kterou studovala Dr. Heather Gill-Robinsonová, odborná asistentka antropologie na North Dakota State University ve Fargu. Odborníci se domnívali, že byla objevena v severním Německu v roce 1952 a že se mohlo jednat o cizoložnici, které byla oholena hlava, načež jí byly zavázány oči a byla utopena v bažině.

Mumie z Windeby byla muž

Teorie se však rozplynula poté, co se Heather Gill-Robinsonová podívala na tělo zblízka... Windeby Girl byl pravděpodobně mladý muž" a mohl přijít o vlasy, když lopatky archeologů tělo vykopaly. Fyzická prohlídka mumie ukázala, že v kostech mumie byly nalezeny růstové hormony, které svědčí o "nemocném mladém muži", který mohl zemřít přirozenou smrtí.

Voda a další látky v rašeliništích vytvářejí přirozený konzervační prostředek pro těla v nich nalezená. Dr. Gill-Robinsona a její kolegové tak stále zkoumají, co tento fakt vlastně způsobuje.

Zdá se, že nedostatek kyslíku, antimikrobiální účinky a rašeliník, který se v rašeliništích nachází, vytváří ideální prostředí k uchování těl, která do nich byla vhozena. Bažiny byly kdysi považovány za domov bohů a vyvržených duchů.

Stále dokonalejší počítačové programy a využívání lékařské techniky, jako je počítačová tomografie, radiokarbonové datování a trojrozměrné zobrazování, však vedly k dalším a potenciálně přesnějším odpovědím na záhady mumií z rašelinišť. Při svém výzkumu, který kromě "Windeby Girl" zahrnuje i studium dalších mumií, může Gill-Robinsonová určit i další podrobnosti, například co jedli a jaké bylo jejich možné povolání.

Podle Gill-Robinsonové výzkum prováděný na NDSU dává vědcům příležitost dozvědět se více o fyzické antropologii. "Podrobná analýza těles močálů nám umožňuje nahlédnout do kultur, dědictví a způsobu života lidí před tisíci lety," říká Gill-Robinson. "To nám pomáhá přiblížit tento výzkum široké veřejnosti. Můžeme tak inspirovat budoucí generaci antropologů nebo umožnit lepší pohled na dobu železnou."

Mladík z bažin měl hrozný život

Ačkoliv se předpokládalo se, že tělo nalezeného mladíka zemřelo násilnou smrtí, výzkum Dr. Heather Gill-Robinsonové tuto teorii zatím nepotvrdil. Tělo "nevykazuje žádné známky traumatu a důkazy z kostry naznačují, že mohl zemřít na opakované nemoci nebo podvýživu".

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

I tak se však díky použité technice přišlo na spoustu podrobností ohledně života nelezené mumie.

Mumie turecké ženy měla na nohou zvláštní boty. Bavil se jimi celý svět
Magazín

Mumie turecké ženy měla na nohou zvláštní boty. Bavil se jimi celý svět

Tělo dívky z Windeby - byla pojmenována podle města, kde bylo nalezeno - ačkoliv nevykazuje žádné známky traumatu, přináší jasné důkazy o tom, že během svého života byla opakovaně nemocná a trpěla na podvýživu. Vlněná páska přes oči byla pravděpodobně použita k přidržení vlasů nebo k zakrytí očí před samotnou smrtí.

Zdroje:

www.wikiwand.com

www.ancient-origins.net

archive.archaeology.org

Tagy Fargo Německo rašeliniště smrt výzkum