Kdo meč vlastnil a kdo ho ukoval zůstává stále záhadou. Stejně jako význam tajemného nápisu. Metr měřící a 1,2 kg vážící ocelová zbraň byla nalezena v roce 1825 na východě Anglie na březích řeky Witham na dohled od místního kláštera Lincoln. Datována je na začátek 13. století. Pravděpodobně tedy patřila některému z křižáckých rytířů.

„Magické“ meče s nápisy ze zlatého drátu byly v Evropě v módě kolem roku 1200. Desítky jich byly nalezeny v Anglii, Polsku, Švédsku, ve Francii a Nizozemsku. Podle výzkumu Thomase Wagnera a Johna Worleyho všechny tyto zbraně vyrobila úspěšná, ale neznámá středověká dílna, která se specializovala na náročnější klientelu.

Witham meč s nápisem

Význam nápisu zůstával dlouho záhadou. Britské muzeum spolu s Britskou knihovnou tedy spustilo výzvu, v níž své sledovatele poprosilo, aby mu pomohli zdánlivě nezrozumitelný kód rozluštit. Mezi desítkami odpovědí se objevila zpráva postgraduálního studenta středověkých studií na Utrechtské univerzitě v Nizozemsku Marca van Hasselta, který podobné meče držel v ruce.

„Pohanští Germáni si zdobili své zbraně runami, aby získali magickou moc. Je možné, že se tato starodávná tradice přenesla do křesťanských časů. Nápisy na čepelích tak vzývaly Boha, aby jejich majitele ochránil v boji," říká van Hasselt. Podle Britského muzea se tyto meče mohly stát také součástí obřadu, během nichž byl jinoch pasován na rytíře.

I když si historici nebyli jistí, jakým jazykem jsou zbraně ozdobeny, van Hasselt sází na latinu. „V Evropě 13. století byla latina mezinárodním jazykem, stejně jako je dnes angličtina," vysvětluje. „První písmena ND znamenají Nostrum Dominus (náš Pán) či Nomine Domini (jméno Pána). Nasledující kombinace tří písmen XOX odkazuje na Svatou Trojici." Dva symboly ve tvaru plusového znaménka před a za nápisem jsou pravděpodobně křesťanské kříže.

Osobní strážce

Spekulace, co nápisy na nalezených mečích říkají, se vedou již více než století. Nejsou totiž totožné. Vědci si tedy myslí, že si každý rytíř mohl zvolit dle vlastního uvážení, co bude mít na zbrani vyryto.

Zdroj: Youtube

Na Withamském meči by pravděpodobně mohlo být napsáno „Žádného krytu nebude nade mnou,“ což by mohlo znamenat, že jeho majitel bude vždy připraven k boji. Nebo „Náš pán všemohoucí je meč světa.“

Zdroj:

www.seeker.com, www.enigmaplus.cz