Messing se narodil do židovské rodiny 10. září 1899 ve vesnici Góra Kalwaria, 25 km jihovýchodně od Varšavy. Odmalička své okolí udivoval skvělou pamětí. Rád a velmi snadno se učil. Jeho otec byl nadšený. Toužil, aby se Wolf stal rabínem. Jako jedenáctiletého ho tak poslal do vyšší židovské náboženské školy.

I zde neměl se studiem problém. Koupil si polsko-jidiš a jidiš-polský slovník a naučil se ho zpaměti. Dokázal bezchybně citovat i ty nejnáročnější náboženské texty. Ve svých představách věděl, kdo z jeho kamarádů složí či nesloží zkoušku. „Když zavřu oči, vidím mluvící tvář. Později se dozvím, že hovořila pravdu," svěřil se svému kantorovi.

Génius Wolf

Wolf však ve škole nebyl šťastný. Začínal ztrácet víru. „Když se modlím, pouze odříkávám slova. Zároveň čtu myšlenky ostatních. Myslí na hrozné věci, které chtějí spáchat," svěřil se později svému příteli doktoru Abelovi. Rozhodl se tedy, že uteče. Z pokladničky v synagoze ukradl 18 kopějek, utřihl si pejzy a na nádraží nastoupil do vlaku směr Berlín.

Byl však bez jízdenky. Když tedy spatřil průvodčího, krve by se v něm nedořezali. Chlapec jednal rychle. Z novin, které ležely vedle něj na sedadle, utrhl malý obdélník. Zavřel oči a podal ho muži. „Je to jízdenka, je to jízdenka," opakoval si v duchu. Konduktér papírek procvakl a Wolfovi popřál příjemnou cestu.

V Berlíně si malý Messing nevěděl rady. Nakonec skončil v chudobinci židovského ghetta, kde mohl zdarma přespávat. Hlad a vyčerpání však způsobily, že jednoho dne omdlel na chodníku. Nějakou dobu tak strávil na lůžkovém oddělení židovské dobročinné organizace, kde ho ošetřoval doktor Abel. Ten zjistil, že chlapec nemá žádné dokumenty, což znamenalo, že ho musí ohlásit na policii. „Prosím ne! Nevolejte tam," vykřikl náhle Wolf. Doktor strnul. „Řekl jsem to nahlas?" zeptal se. „Ne, ale myslel jste si to."

Cesta Wolfa Messinga

Po vylečení Wolf často svého lékaře navštěvoval. Postěžoval si mu, že nemůže najít práci. Doktor Abel ho tak seznámil z obtloustlým Židem, impresáriem Zellmeisterem provozující panoptikum. Messingova kariéra mohla začít.

Bylo mu 14 let. Nejdřív pracoval jako „živoucí mrtvola". Když se osvědčil, začal vystupovat jako nejmladší jasnovidec na světě. Se svým programem objíždel německá a rakouská města. V roce 1914 měl angažmá ve varieté Colloseum, kde ho viděl slavný psychiatr Sigmund Freud. Toho představení natolik zaujalo, že Wolfa pozval k sobě domů. Se svým přítelem Albertem Einsteinem se rozhodli provést experiment.

Messinga poslali do vedlejší místnosti s jednoduchým úkolem. „Uděláte to, na co budu myslet," řekl mu Freud. Chlapec se usmál. Za chvíli otevřel dveře, zamířil do koupelny, tam sebral pinzetu a zamířil k Einsteinovi. „Pán promine," omluvil se Wolf. Poté fyzikovi vytrhl tři vousy.

Krátce po vypuknutí první světové války našel jasnovidec nové angažmá v cirkusu Busch. Vystupoval jako fakír. To ho však nebavilo. V roce 1918 se tak odstěhoval do Budapešti, kde znovu působil jako telepat. V následujících letech působil v Německu, Polsku i v Indii, kde se seznámil se Gádhím.

Wolf Messing a Stalin

Wolf zažíval spokojené roky. Jeho vystoupení byla vždy vyprodaná a lidé byli nadšení. Po jednom z nich, v roce 1937, vyzval publikum, aby mu dalo jakoukoli otázku týkající se budoucnosti. Jeden muž se přihlásil. „Co Hitler a my? Jak dopadne?" zeptal se. Jasnovidec zavřel oči. „Jeho konec nastane, když se vydá na východ." Tato předpověď vyvolala senzaci. Na druhý den svítila ze všech novinových titulků. O několik dní později se objevilo oznámení: „Kdo předá Žida a šarlatána Messinga policii, získá 200 tisíc říšských marek."

Dva roky se mu dařilo před německými hlídkami schovávat. V polovině září 1939 byl ale na varšavském nádraží zadržen a zatčen. Ve vězení však dlouhou dobu nepobyl. Bachařům telepaticky vsugeroval, aby se shromáždili v jiné části budovy. Sám poté vyklouzl z cely a utekl. Jeho cesta pokračovala do Ruska.

Zdroj: Youtube

V roce 1940 se potkal se Stalinem, který chtěl prověřit jeho schopnosti. Poslal ho do banky. Jeho úkolem bylo získat 100 000 rublů. Messing tak vzal kus prázdného papíru a postavil se k okénku. Podíval se na pokladníka. „Zde mám šek," oznámil. Úředník bez váhání zamířil k trezoru. Wolf ve zkoušce obstál. Stal se tak Stalinovým vrchním jasnovidcem. Předpověděl obsazení Běloruska, Krymu, Ukrajiny a Baltu. Také oznámil termín konce války, spletl se ale o pár dnů.

Zdroj:

www.bulvarnihistorie.cz, www.nasregion.cz, www.novinky.cz