Výpočty modelu zohledňovaly různé faktory, jako je úroveň znečištění, růst populace, vyčerpání přírodních zdrojů a celková kvalita života na Zemi. Je šokující, že jeho předpovědi byly znepokojivě přesné, přičemž rok 2020 sloužil jako kritický bod obratu. V té době už byla úroveň znečištění tak vysoká, že začala způsobovat úmrtí, což vedlo k poklesu počtu obyvatel. Model předpovídá, že do roku 2040 až 2050 naše civilizace, jak ji známe, přestane existovat.

Podívejte se na tematické video:

Zdroj: Youtube

Alarmující předpověď

Počítačové předpovědi modelu MIT z roku 1973 byly dosud až děsivě přesné. Program, známý jako World One, byl navržen tak, aby modeloval globální udržitelnost, ale nakonec předpověděl kolaps civilizace do roku 2040, pokud budou pokračovat současné trendy růstu populace a průmyslové expanze.

Prvním milníkem, který World One předpokládal, byl již zmíněný rok 2020 a v souladu s jeho předpovědí jsme byli svědky kritických podmínek na planetě. Znečištění dosáhlo alarmující úrovně, což má dopad na kvalitu života a vede k potenciálnímu poklesu populace. Důsledky jsou hluboké, a důvody k obavám rozhodně nepřestávají.

Římský klub, který program World One zadal, se zabývá globální udržitelností a jeho cílem je navrhovat řešení problémů, kterým lidstvo čelí. Organizace varuje, že musíme jednat rychle, abychom zabránili katastrofě. Země jako USA byly označeny za hlavní přispěvatele ke krizi kvůli jejich nadměrné spotřebě globálních zdrojů.

Svět se vzpamatoval?

Předpovědi také naznačovaly postupné snižování suverenity národů, kdy globální řízení převezmou korporace. Tato prognóza odpovídá konceptu nového světového řádu, v němž se moc přesouvá z národních států.

V návaznosti na toto alarmující odhalení navrhl Římský klub, think tank zaměřený na globální výzvy, opatření k odvrácení katastrofy. Vyzval země, zejména velké spotřebitele zdrojů, jako jsou USA, aby drasticky snížily svou spotřebu. Navzdory rostoucímu povědomí o změně klimatu a znečištění se však svět snaží provést nezbytné změny.

Zelená dohoda / Green deal

V současnosti je evropská Zelená dohoda významným krokem k řešení hrozící krize. Cílem dohody, která byla schválena v roce 2020, je zajistit, aby Evropská unie byla do roku 2050 klimaticky neutrální. Závazek EU k udržitelné budoucnosti prostřednictvím Zelené dohody je chvályhodný, i když některé kritiky poukazují na potřebu ambicióznějších opatření.

Přestože byla přijata některá opatření ke snížení emisí CO2 a k boji proti znečištění, naléhavost zůstává. Důsledky nečinnosti jsou již zřejmé, neboť znečištění ovzduší způsobuje každoročně miliony úmrtí na celém světě. Římský klub zdůrazňuje, že se jedná o výzvu k probuzení politiků, a naléhá na ně, aby přijali významnější kroky k zajištění udržitelné budoucnosti lidstva.

Varování jako cesta ke zlepšení?

Varování z roku 1973 jsou až děsivě přesná a musíme na ně brát ohled. Změna klimatu, znečištění ovzduší a vyčerpání zdrojů jsou pro lidstvo nadále výzvou. Abychom se vyhnuli katastrofální budoucnosti, kterou předpověděl počítač, je zapotřebí kolektivních a naléhavých opatření v celosvětovém měřítku. Osud civilizace leží v našich rukou a my musíme jednat hned, abychom zajistili udržitelnou a prosperující budoucnost pro všechny. Jak řekl jeden z odborníků z německého Římského klubu: "Takhle to prostě dál nejde a já doufám, že vše, co v současné době zažíváme, je i pro politiky výzvou k probuzení."

Zpětně události, jako je celosvětová pandemie korony a rostoucí obavy ze změny klimatu, zdůraznily, že je důležité dbát na tato varování. Konference o klimatu a hnutí jako Fridays for Future zvyšují povědomí o této problematice, ale je zapotřebí společného úsilí v celosvětovém měřítku, aby se lidstvo odchýlilo od cesty kolapsu, který předpověděl počítač MIT. Výzva spočívá ve změně našeho chování a postupů, abychom zmírnili hrozící krize a zajistili budoucnost civilizace.

Zdroje: www.futurezone.de, en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Deal, medium.com