Aplikace byla objednána Římským klubem. Neziskovou organizací, jež se skládá z největších myslitelů, bývalých šéfů vlád, byrokratů OSN nebo podnikatelů. Jejich úkolem je „navrhovat, jak vyřešit krize, kterým lidstvo čelí, pomocí vědecké analýzy a komunikace.”

Počítačový průkopník Jay Forrester ji vytvořil na základě dat nasbíraných od roku 1900. Zohledňovala úroveň znečištění, populační růst, množství přírodních zdrojů a celkovou kvalitu života.

World One

Graf, jenž program namodeloval, odborníkům vyrazil dech. Předpověděl, že populační a průmyslová expanze vyústí v roce 2040 globálním kolapsem. Jako první milník stanovil rok 2020. Kolem tohoto roku by měla náhle a drasticky klesnout životní úroveň.

„Word One se jako vůbec první dívá na náš svět jako na jeden systém,” vysvětluje moderátor v prezentačním videu. „Ukazuje, že naše planeta nedokáže udržet současný nárůst obyvatel se všemi jeho potřebami.”

Data prezentují, že například kvalita života se do roku 1940 zvyšovala, pak ale začala prudce klesat. „Je to logické. Více lidí znamená méně prostoru a plnohodnotné stravy. Zároveň se snižuje nabídka přírodních zdrojů. Největším problémem však bude znečištěné ovzduší.”

Děsivý graf

Graf ukázal, že zároveň s nárůstem populace se zvyšovalo také množství oxidu uhličitého v atmosféře. Kritické mělo být období mezi lety 1980 a 2020. „Pak můžeme očekávat, že kvalita života se vrátí prakticky na nulu,” doplňuje moderátor. Program předpověděl, že bez našeho zásahu by kolem roku 2040 až 2050 přestal existovat civilizovaný život tak, jak ho známe. 

Zdroj: Youtube

Římský klub na základě své zakázky navrhl, aby vyspělé národy „omezily své choutky hltat přírodní zdroje” .Doufal, že nízká spotřeba se stane standardem. Rozhodnutí ale přišly až v roce 2008, kdy státy podepsaly tzv. Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je do roku 2030 snížit emise skleníkovým plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.futurezone.de, www.bigthink.com