Čínský yeren neboli divoký člověk je záhadný tvor, který po staletí poutá představivost lidí. Ačkoli jsou pozorování a zprávy o nich zdokumentovány, vědecké potvrzení zůstává v nedohlednu. Fenomén Yeren je i nadále předmětem spekulací a diskusí a pro vysvětlení jeho existence byly navrženy různé teorie.

Pozorování a zprávy o tomto záhadném tvorovi byly zaznamenány po celé Číně, zejména v odlehlé provincii Hubei, kde bylo podle čínské státní mediální agentury Xinhua zaznamenáno více než 400 pozorování, jak ukazuje i toto video, věnujícím se asijským verzím „divokého muže“:

Zdroj: Youtube

Divý člověk, nebo opice?

Za zmínku mezi všemi pozorováními stojí jedno pozorování z roku 1994, které provedl strážce parku Yuhao Yuan. Podivného tvora pozoroval dalekohledem v rezervaci Shennongjia. Tvor, popisovaný jako červenohnědý a přes metr vysoký, se na rozdíl od medvěda nebo jiného známého zvířete zvedl a odešel po dvou nohách. Jiná pozorování přisuzují Yerenovi lidské vlastnosti, například schopnost plakat a smát se. Tyto zprávy spolu s nálezem stop a údajných exemplářů podnítily zájem a expedice, které se fenoménem Yeren zabývaly.

Jedna ze zajímavých teorií navrhuje, že příběhy o Yerenovi mohly pocházet z raných setkání Číňanů s vousatými evropskými národy, zejména v době dynastie Qin, kdy se Číňané poprvé setkali s Řeky na Dálném východě. Číňané, kteří nebyli obeznámeni s jejich chlupatějším fyzickým vzhledem, možná vytvořili příběhy o pololidské bytosti, které se později vyvinuly v legendy o Yerenech.

Kdo to je

Vědci a kryptozoologové předložili různé teorie, které mají Yeren vysvětlit. Jednou z možností je, že se jedná o chybnou identifikaci ohroženého opičáka gibona, který je původem z této oblasti. Jiná teorie předpokládá, že by Yeren mohl být novým druhem orangutana, odlišným od těch, kteří se vyskytují na Borneu nebo Sumatře, a přizpůsobeným k pohybu po zemi a dvounohému pohybu. Někteří dokonce spekulují, že by Yeren spolu s dalšími podobnými kryptoidy, jako je Yeti a Sasquatch, mohl být blízce příbuzný člověku, případně patřit k druhu Hominin, jako je Homo erectus nebo neandrtálci.

Navzdory četným hlášením o pozorování zůstává Yeren vědci nepotvrzen a nadále existuje v oblasti legend a kryptozoologie. Byly zkoumány některé důkazy, například otisky nohou a vzorky chlupů, ale výsledky byly neprůkazné nebo byly připsány známým zvířatům. Skeptici naznačují, že některá pozorování mohou být chybnou identifikací známých primátů nebo jiných divokých zvířat.

Byl tedy skutečně chycen? Ač některé pochybně a spíše senzacechtivé prameny tvrdí, že ano, doposud neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že by byl divoký muž odchycen nebo důkladně prozkoumán. Navzdory četným pozorováním a expedicím se vědcům dosud nepodařilo získat definitivní důkaz o existenci tohoto tvora. Ačkoli došlo k setkáním s divokým mužem, jako například k tomu, které popsal pan Li Mingzhi v okrese Cangyuan, tvoru se podařilo uniknout odchytu a rozsáhlému zkoumání.

Úsilí vědeckých expedic přineslo některé důkazy, včetně stop, pramenů vlasů a výkalů, které jsou připisovány divokému člověku. Tyto nálezy však nestačily k definitivnímu potvrzení existence tvora. Společnost pro průzkum a výzkum čínského divokého muže, která vznikla v roce 1981, pokračuje ve svém pátrání a shromažďuje svědectví osob, které tvrdí, že se s divokým mužem setkaly

Záhada obklopující divokého čínského muže, Yerena, zůstává stále nevyřešena a jeho skutečná povaha a existence jsou stále předmětem spekulací a dalšího zkoumání.

Zdroje: cryptidz.fandom.com, hsino-platonic.org, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Yeren