Pod hladinou moře

Památník Yonaguni (Podmořské trosky) nazývaný „japonská Atlantida“ leží 35 metrů pod hladinou moře u jižního pobřeží stejnojmenného japonského ostrova, přibližně 100 kilometrů východně od Tchaj-wanu. Jeho rozloha je zhruba šedesát krát padesát metrů. Záhadné podmořské uskupení, které vypadá jako pyramida, objevil v roce 1986 K. Aratake, ředitel turistické asociace Yonaguni-Cho, když hledal vhodné místo k pozorování žraloků kladivounů. Úžasné útvary se před ním rozprostřely, když nechtěně zbloudil mimo bezpečnou zónu. Netušil, co to je, ale vyfotil to…

Ztracený kontinent, záhadná civilizace

Jak se později zjistilo, poblíž jsou i další útvary, které naznačují, že by se mohlo jednat o starověké město.  Hlavním zastáncem teorie, že se může jednat o pozůstatky dávné civilizace je Masaaki Kimura, profesor mořské geologie a seismologie z Rjúkjúské univerzity. Studiu této lokality zasvětil léta. Je si zcela jistý, že kamenné stavby stvořil člověk a domnívá se, že mohou být důkazem ztraceného kontinentu Mu (Lemurie), který skončil na dně moře následkem silného hurikánu. Na místo se potopil mnohokrát a říká, že shromáždil důkazy, že struktura nemůže být přírodního původu. Tvrdí, že objevil stopy po nástrojích, opěrné zdi, odvodňovací kanály, brány, schodiště, sloupy. A nejspíš i pozůstatky Rosettských desek, což jsou fragmenty staroegyptských kamenných stél. Stáří ruin neznámé civilizace odhadl nejdříve na 10 000 let, svůj odhad poté upřesnil na 2 000-3 000 let. Veškeré své poznatky uzavřel slovy „Je těžké uvěřit, že by příroda zanechala tak jasné obrysy…“

Zdroj: Youtube

„Protihráči“

Profesor Kimura má své podporovatele, kteří jsou přesvědčeni, že to jsou pozůstatky neznámé civilizace. Jiní badatelé tvrdí, že je to přírodní útvar, který zformovaly mořské proudy. Mezi hlavní Kimurovi „protihráče“ patří geolog a profesor matematiky a přírodních věd z Bostonské univerzity Robert Schoch. Říká, že  „… ojedinělé části vypadají jako by je vytvořil člověk, ale když se na ně podíváte v kontextu, vidíte, jak se v tomto případě jemné pískovce štěpí podél vodorovných ložiskových rovin, které vám dávají tyto pravidelné rysy.“ Jinými slovy, rovné linie jsou výsledkem přirozené eroze. Dle Schocha jsou stopy po kresbách a nástrojích jen přírodní škrábance.

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že není pravděpodobné, aby starověký národ měl prostředky na vybudování takové stavby. Je totiž příliš složitá a náročná. Je tu ale ještě „kompromisní“ názor. Stavba je přírodním útvarem, který si člověk upravil pro své potřeby. To nevylučuje ani Schoch: „Je možné, že volba mezi přírodním a lidmi vytvořeným útvarem není jednoduše buď a nebo…“ V zásadě to nepopírá ani Kimura, který připustil, že ač to je stavba, kterou vytvořil člověk, mohl jednotlivé detaily přetvořit z přírodních útvarů.

Navštěvovaný

Podmořské skalní město Yonagumi zaujalo mnoho badatelů. Otázka, zda to může být potopený kontinent Mu, pozůstatky jiné civilizace, nebo prostě podmořské skály, zůstává nezodpovězena. Kvůli pochybnostem a rozporuplným teoriím tak tato lokalita není považována za významnou kulturní památku. Tak jako tak sem míří turisté-potápěči. Koneckonců i příroda dokáže vytvořit nádherná díla, která stojí za obdiv. A záhadný původ jen přidává na atraktivnosti.

Zdroje: www.historicmysteries.com, www.britannica.com, mysterioustrip.com