O Yacumamě neboli Matce vody koluje řada legend a mýtů. Mezi nejznámější patří příběh o rybáři, který se vydal na kánoi do útrob džungle. Řeka ústila do malebného jezera. Muž byl nadšený. „Určitě je zde tolik ryb, že nakrmím nejen svoji rodinu, ale také celý kmen," pomyslel si. Tiše vesloval ke břehu a hledal nejlepší místo, kde rozhodí sítě.

Najednou se ve vodě něco pohnulo. Rybář vzhlédl. Ze středu jezera se vynořila obrovská hlava o délce minimálně metr a půl. Upřeně na něj zírala a kolébala se sem a tam. Byla to hlava hada.

Yucamama Amazonka

Muž na nic nečekal. Skočil do vody a rychle se snažil vyškrábat na břeh. Když se ohlédl přes rameno, spatřil, jak se k němu had přibližuje. Měl obrovské tělo. Najednou mu to došlo. Pronásleduje ho Yacumama, příšera, která zabije každého, kdo ji vyruší. Věděl, že nemá šanci. Padl tedy na kolena a začal se modlit. Najednou se otevřela nebesa a do vody spadli čtyři tapíři. Rybář využil situace a vzal nohy na ramena.

Zdroj: Youtube

Muž sice utekl, ale Matka vody byla probuzena. Nyní ji lze spatřit v jakékoli řece nebo zátoce peruánské Amazonie. To alespoň tvrdí domorodci, kteří obrovské monstrum prý několikrát spatřili. Má měřit až 30 metrů. Svou kořist loví tak, že ji nejdříve sestřelí proudem vody. Poté ji celou spolkne.

Obyvatelé džungle však nejsou jedinými svědky, kteří se s obrovským hadem setkali tváří v tvář. Také světoznámý průzkumník Major Percy H. Fawcett tvrdil, že při cestování po řece Amazonce narazil na gigantického hada. „Několikrát jsem po něm vystřelil. Pak jsme vystoupili na břeh a opatrně se k němu přibližovali a sledovali, jak umírá. Byl dlouhý necelých 20 metrů."

Monstrum v Amazonce

Profesionální akademici a recenzovaní herpetologové si však ťukali na čelo. Ano, anakondy sice existují, nejdelší ulovený jedinec měl na délku jen sedm metrů. Během dalších let se ale o obřím tvorovi objevovala další a další svědectví. Dokonce prý byl i vyfotografován.

Autorem leteckých snímků je Mike Warner a jeho syn Greg, kteří se v roce 2009 vydali na nebezpečnou výpravu do Amazonie s cílem Yucamamu vypátrat. Muži prozkoumali tisíce kilometrů. Objevili až dva metry široké příkopy táhnoucí se hlubokým lesem. V korytě řeky zase spatřili podivný bílý objekt. „Voda Amazonky není světlá. Je hnědá. Díváme se na svlečenou hadí kůži," ukazuje Mike Warner na satelitní snímek se slovy, že dobrodružné expedice rozhodně nejsou u konce.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.untoldstoriesforyou.blogspot.com, www.livinginperu.com