Ludvík XVI. zdědil po otci uzavřenou povahu a našel si nezvykle tichý koníček: bavilo ho testovat svou zručnost, vyrábět zámky a opracovávat dřevo. Kdyby se narodil do dnešní doby, byl by oním klidným kutilem, o kterém sní snad každá žena: alkohol ho nelákal, do postele uléhal už kolem osmé, manželce zachovával věrnost a ve volném čase vlastnoročně zhotovoval praktické kusy nábytku.

Nudný král a znuděná královna

Bohužel, právě tento ideální manžel se stal z vůle osudu králem Francie, jejíž lid jeho kvality neocenil. Naopak mu vymyslel posměšnou přezdívku "Zámečník". Valný dojem Ludvík neučinil ani na svou rakouskou choť, která si královského manžela představovala rovněž trochu jinak. "Hrozím se, že se budu nudit," svěřila se Marie Antoinetta svému poradci.

Ludvík věděl, že se jeho ženě stýská po Vídni, a zřejmě si i uvědomoval, že je pro ni nudným patronem. Přál si, aby byla šťastná, a nedokázal jí nic odříci. Chce se bavit? Ovšem, může uspořádat večírek! On sám si půjde lehnout v osm, ale ona může tančit třeba do rána, jak je jí libo. (Představte si, dámy, tento muž byl nejen věrný, ale také plně tolerantní!)

Stalo se už jakousi rutinou, že se Marie Antoinetta bavila do pozdních nočních hodin a vstávala kolem poledne, zatímco král uléhal za setmění a vstával se slepicemi. Je až s podivem, že se ve Versailles neurodily skandální drby, které by královnu obvinily z milostných pletek s jinými muži. Slušně vychovaná dcera přísné Marie Terezie si nejspíš zachovávala od mužů poctivý odstup, aby ji podobné řeči nemohly pošpinit.

Milenky a hazard

Nějaké ty drby ale palác nutně potřeboval, a tak si dvořané začali šuškat, že královnu ve skutečnosti přitahují spíše ženy. Jak jinak se dalo vysvětlit, že za vychovatelku svých dětí vybrala svou oblíbenou přítelkyni hraběnku de Polignac, ve Versailles jí přidělila 13 pokojů a celou její rodinu zahrnula vzácnými dary? Podezření přerostlo ve skandál, když se na veřejnosti objevil posměšný pamflet, který královnu přímo obvinil z milostných styků s jednou anglickou baronkou.

Ludvík těmto řečem zřejmě příliš nevěřil. Mnohem více mu vadilo, že se Marie Antoinetta oddává gamblingu a během svých nákladných večírků pravidelně prohrává obrovské sumy. Zapřísahal ji proto, aby v zájmu už tak znaveného státního rozpočtu se svou neřestí přestala. Slíbila mu to. Ale přitom si vyprosila, aby si směla ještě jednou naposledy zahrát. Král jí to dovolil a záhy si rval vlasy z hlavy - manželčina poslední hazardní hra se totiž protáhla na tři dny a tři noci...

Zdroje: www.discoverwalks.com, www.mariegossip.com, www.smithsonianmag.com