V samotném hlavním městě starovéké říše bylo asi 150 veřejných toalet. Byly provozovány státem a až do vlády císaře Vespasiána, který vládl v letech 69 - 79 n. l., byly zdarma. Ten za využití záchodů začal účtovat poplatek.

Legenda říká, že si tím vysloužil kritiku i od svého syna Tituse. Císař mu však pod nos strčil minci a zeptal se ho, zda cítí nějaký zápach. Titus odvětil, že nikoli. „Vidíš, a přece je od moči," vítězoslavně zvolal Vespasián. Od té doby se říká, že: „Pecunia non olet - peníze nesmrdí."

Záchody ve starém Římě

Místnost k seznamování, politickým debatám a obchodním jednáním. To byly veřejné toalety ve starověkém Římě. Zařízení, kde pospolu „trůnilo" dvacet až čtyřicet osob. To, že se zde dveře netrhly, dokazují dochované malby i rýhy na stěnách.

Byly určené pro všechny, kdo si potřeboval odskočit. Existovala však i luxusnější zařízení, která měla zdi obložené mramorem, bývala vytápěná a příjemnou atmosféru dokresloval hudebník. Většinou však šlo o místnosti s dvěma řadami lavic s otvory, na nichž si lidé sedli a vykonali potřebu.

Jednotlivá místa nebyla nijak oddělena a byla od sebe sotva 50 cm. Pod lavicemi byly vykopány žlaby, z nichž tekoucí voda odnášela vše potřebné do městské kanalizace. Centrální stoka pak ústila do řeky Tibery. Další kanály pak sloužily k očištění rukou nebo tzv. xylospongie, houby přivázané k tyči, jež sloužila jako toaletní papír.

Nebezpečné záchody

Čas od času byla dezinfikována octem. Sdíleli ji všichni návštěvníci. Tento vynález nebyl jedinou nástrahou, kterou mohli místní na veřejných záchodech potkat. Počítat museli také s hejny much a vykukujícími krysami.

Není divu, že bohatší měšťané si raději postavili soukromou toaletu ve svém domě. Obvykle byl umístěna v kuchyni a házel se do ní také kuchyňský odpad. Jámy se pak jednou za čas vyčistily a jejich obsah se vyvezl za město.

Kdo chtěl, mohl svou moč také prodávat. Každé ráno se svážela k řemeslníkům, kteří ji využívali jako zdroj amoniaku. V prádelnách na okraji města otroci bosýma nohama šlapali v této tekutině a čistili tak oděvy římských občanů.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.zoommagazin.iprima.cz, www.memento-historia.cz, www.nasregion.cz