Záhadná lípa: Pomník oběšených řeholníků

Lípa, na které mniši našli mučednickou smrt.

Lípa, na které mniši našli mučednickou smrt.

Foto: OÚ ČESKÝ KRUMLOV

Projděte s námi místa plná tajemství a záhad v Česku i ve světě v unikátním seriálu.

V sevření mezi svahy Blanského lesa a břehy Vltavy, jen pár kilometrů od Českého Krumlova, trůní gotický skvost, klášter Zlatá koruna. Jeho zrod je spjat s mocenským vzestupem krále Přemysla Otakara II., který klášter v roce 1260 založil jako symbol vděku za triumfální vítězství nad vojsky uherského krále u Kressenbrunnu. Do konventu král uvedl cisterciácké mnichy z rakouského opatství v Heiligenkreuzu. Panovník je také velkoryse obdaroval pozemky.

Bohatství řádu však bylo trnem v oku mocným Rožmberkům, sídlícím jen v osm kilometrů vzdáleném Českém Krumlově. Nebyli to však mocní jihočeští páni, kdo klášteru zasadil těžkou ránu. V roce 1420 klášter přepadli husité. Budovy konventu poté důkladně vyrabovali, přitom zničili vybavení klášterního chrámu a neméně ukrutně naložili i s mnichy. Zhruba dvanáct jich skončilo se smyčkou okolo krku, oběšeno na lípě na nádvoří kláštera.

Když cisterciáci později sejmuli umučené bratry, aby je mohli důstojně pochovat, podle legendy se nestačili divit. Listy stromu na sebe jako zázrakem vzaly podobu cisterciácké řádové kápě ve tvaru kříže. Podivuhodný strom v areálu konventu přečkal následující staletí včetně vypuzení mnichů ze Zlaté koruny v roce 1785, a roste tam dodnes.

(boh)


PŘÍŠTĚ: CHRÁM PANNY MARIE PŘED TÝNEM