Vzácný objev při rutinní práci

Píše se rok 1929, ředitel tureckého Národního muzea Halil Edhem třídí dokumenty, když jeho pozornost upoutá mapa zakreslená na zvířecí kůži o rozměrech 60 x 90 cm z roku 1513. Zanechal ji po sobě Piri Reis (cca 1470-1554), pirát původem z tureckého poloostrova Gallipoli, který se stejně jako jeho strýc Kemal Reis, též původně pirát a dobrodruh, který se proslavil v námořní válce, stal admirálem. Co však Halil Edhema nejvíce překvapí je fakt, že je na ní zobrazena podstatná část Nového světa.

Pirát, admirál, kartograf

Piri Reis, který v letech 1487 až 1493 se svým strýcem proplul vody moří a oceánů, na kterých jako piráti přepadali a plenili lodě a zmocnili se vzácných kořistí, si díky svým schopnostem v boji vydobyli postavení v turecké námořní flotile a stali se z nich admirálové. Když Kemal zemřel v námořní bitvě v roce 1502, Piri zanevřel na život námořníka a začal se věnovat mapám. Byl velmi pečlivý, jeho kresby nesměly mít byť jen drobnou nepřesnost. V roce 1513 nakreslil svou „slavnou“ mapu. Použil ukořistěné mapy Kryštofa Kolumba, které v té době skrývaly neocenitelná tajemství, a jiné „starší“ prameny. Právě ty jsou tématem milovníků záhad.

Čím Reisova mapa šokovala

První informace o Reisově mapě vyšly v tisku v roce 1932 v Illustrated London News, který uvádí, že „ … se Kolumbus, který se v roce 1498 plavil podél pobřeží Jižní Ameriky, dostal jen pár mil za ústí řeky Orinoko, takže úseky pobřeží, které Piri Reis zakreslil, musel čerpat z jiných zdrojů …“ Mapa zobrazuje s neuvěřitelnou přesností i Antarktidu. Jsou na ni zřetelně zmapována pohoří, řeky, jezera. To však neodpovídá znalostem 16. století! Vycházel snad z nějakých starověkých vyobrazení? Podle všeho se zdá, že podkladem byly průzkumy z „nebe“. V té době však žádné umělé družice ani letadla neexistovaly! Šlo snad o záznamy pořízené z vesmírné lodě?

Střípky skutečností

Novodobé subglacionální zkoumání oblastí Antraktidy a sondáže vrholů a pohoří se překvapivě s mapou Piri Reise shodují. Je možné, že ony „staré“ prameny pocházejí z prastarých geostacionárních průzkumů? Mnohé studie se snaží přijít s vysvětlením. Poukazují, ale i vysvětlují určité nesrovnalosti, zejména na neúplné údaje nebo nepřesná určení poloh, o čemž svědčí i Reiseho poznámky k deníkům objevitelů Nového světa, které s největší pravděpodobností zkoumal: „Tato země není obydlená. Vše je zde v troskách, či neúrodné? Říká se, že se zde vyskytují velcí hadi. Proto se portugalští nevěřící na těchto březích nevylodili …“ Pobřeží je prý také velmi horké." Popis, který zcela jistě neodpovídá klimatu Antrarktidy. Jisté je, že nalezená mapa tureckého admirála Piri Reise není úplná. Otázkou je, zda a jak se dostal k tisícícům let starým pramenům, které museli zapsat velmi schopní průzkumníci se znalostmi asronomie a topografie dávno před Kryštofem Kolumbem.

Vedou snad stopy do pradávného Egypta?

Starověký Egypt, Egypt plný záhad … Ukazují snad záznamy a nákresy Piriho Reise na úsvit egyptské civilizace, jak se mnozí domnívají? Není to vyloučené. Avšak mnohem pravděpodobnější je, že záznamy o zemi dnes pokryté sněhem a ledem jsou pozůstatky ztracené, mořeplavecké civilizace, která mapovala svět dávno před tím, než Egypťané začali stavět pyramidy.

Zdroje: www.diegocuoghi.com, allthatsinteresting.com, www.historicmysteries.com