Záhadná světla u města Hornet se objevují dodnes. Vědci zatím nemají vysvětlení

Tomáš Mrzena | 21. 9. 2019
Ve městě Hornet je i muzeum.
Tajemná světélka tancují nad krajinou už stovky let.
Na trhu se kdysi objevil i tento „autentický průvodce“.

Na pomezí tří amerických států se už několik staletí seobjevují po setmění zvláštní úkazy. Místní jim říkají Spooklight, tedy strašidelná světla. Vysvětlení se pro ně zatím nenašlo.

Obyvatelé městečka Hornet si už dávno zvykli na zářící koule o velikosti fotbalového míče, které odedávna celkem pravidelně tancují po obloze. Oblast na pomezí států Missouri, Oklahoma a Kansas přesto nadále přitahuje zvědavce z celého světa.

Hon na světlušky

Svědectví o zvláštním jevu prý pocházejí už první poloviny 19. století, ovšem první skutečně dochovaná zmínka je až z roku 1936. Tehdy o úkazu vyšel článek v novinách Kansas City Star a vzbudil mimořádný ohlas. Do té doby o světlech věděli pouze místní, kteří je už brali jako běžný kolorit.

Díky novinovému článku se ale o fenoménu Spooklight dozvě-děla celá Amerika. A začal hon na podivné světlušky. Hned po skončení druhé světové války tam vyslala armáda tým odborníků s tehdy nejmodernějšími přístroji. Pátrání se soustředilo zejména do oblasti štěrkové silnice ležící asi pět kilometrů jihozápadně od Hornetu. Právě tam se světélka objevovala nečastěji. Vědci zkoumali místní jeskyně, minerální ložiska, podzemní vody, povedli geologické vrty, ale záhadě na kloub nepřišli.

Jsou to světla aut?

Brzy se objevily hlasy skeptiků, podle nichž jde pouze o odrazy reflektorů aut projíždějících po nedaleké dálnici. To ale vyvrací hned několik faktů. Svědectví o Spooklight se objevovala dáno předtím, než silnici postavili, a vlastně i dávno předtím, než byl vůbec vynalezen automobil.

Navíc v roce 1962 se skupině nadšenců podařilo jeden tajemný úkaz obklíčit ze všech stran. O odrazu automobilových světel nemohla být ani řeč. Když se ke kouli přiblížili asi na 80 metrů, náhle vyletěla prudce vzhůru a ztratila se z dohledu. O několik okamžiků později se opět objevila o několik stovek metrů dál.

Do městečka Hornet stále přijíždějí zvědavci v touze strašidelný úkaz zahlédnout a obvykle nejsou zklamáni. Světla se vznáší jeden až tři metry nad zemí a pohybují se velmi pomalu, podobně jako bludičky, jen jsou mnohem větší. Mívají různou barvu, žlutou, červenou i modrou.

Úkaz se zatím nepodařilo rozluštit ani moderní vědě, a tak si lidé vypomáhají nejrůznějšími legendami. Prý jde o přízrak dávného horníka s lucernou, který zahynul v místních dolech. Jiní tvrdí, že se jedná o bloudící duše indiánů, kteří zde zemřeli počátkem 19. století, když je bílí přistěhovalci bez skrupulí vyháněli z jejich lovišť.