Jak se zdá, nová studie posunula odhadované stáří 50 stop hominidů zachovaných ve skalách na středomořském ostrově Kréta na zcela novou úroveň. Stopy, které byly již dříve považovány za jedny z nejstarších otisků "předčlověka" na světě, byly nyní datovány do doby před přibližně 6,05 milionu let.

Stopy záhadného hominida na Krétě přepisují dějiny evoluce

Mezinárodní tým vědců použil zdokonalené datovací techniky, aby vzácné otisky přesněji zařadil do historie. Získané výsledky jsou velmi kontroverzní a zpochybňují obecné názory na evoluci člověka, jakou známe.

V roce 2017, kdy byly tyto stopy poprvé datovány do miocénu, tedy do doby před 5,7 miliony let, autoři článku ve Sborníku geologů tvrdili, že umisťují jedny z nejstarších lidských putování do Eurasie i Afriky. Právě oni pak zpochybnili hegemonii teorie Out of Africa. Autoři upozornili na to, co považovali za klíčové podobnosti mezi dávnými krétskými stopami a evolucí člověka obecně.

Zjištění byla kontroverzní a rychle došlo k jejich vyvrácení. Objevily se i hypotézy, ve kterých byly nalezené stopy přirovnávány ke stopám goril nežli k něčemu, co by jen zdálnivě připomínalo člověka.

Krétští vědci však zdvojnásobili své úsilí a posunuli dataci stop o dalších 300 000 let zpět, která trvá na morfologické podobnosti s lidmi.

Stopy objevil v roce 2002 poblíž středomořského městečka Trachilos badatel Gerard Gierliński z Polského geologického ústavu ve Varšavě. Gierliński se domníval, že otisky patří dvounohé opici, a po více než deseti letech se k nim vrátil, aby je datoval.

Jsou starší než nálezy v Africe

Datováním podloží sedimentárních hornin a zbytků foraminifer - druhu řas žijících na mořském dně - zjistil, že horniny vznikly asi před 5,6 milionu let, a odhadl, že stopy byly uloženy asi o 100 000 let dříve.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

To znamená, že jsou asi o 2,5 milionu let starší než stopy Australopithecus afarensis, známé také jako Lucy, jednoho z nejznámějších předků lidstva.

Zásadní je, že díky 3D tisku a laserovému skenování otisků Gierliński a jeho výzkumný tým identifikovali klíčové znaky. Ty se zřejmě připodobňují k našim, včetně kulovité oblasti, tahového pohybu zvedání chodidla a důkazů o halluxu neboli palci.

Ať už byli tito dvounozí prapředci kdokoli, mohli být předky moderních homininů a představovat tak další krok v řetězci k moderním dvounohým opicím.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com

www.messagetoeagle.com

greekreporter.com