Egyptologové doposud zastávali názor, že královna podlehla nějaké nemoci, a to nejspíše moru, který v té době v Egyptě řádil. Na druhé straně je ale podivné, že by se o tom nedochovaly žádné záznamy - můžeme předpokládat, že by Achnaton pro svou zbožňovanou ženu hodně plakal a její smrt či pohřeb by se jistě objevil na dobových malbách.

Vystřídala ji dcera

Podle jiné verze Nefertity upadla v nemilost a byla faraonem zapuzena. Na reliéfech ji tehdy nahradila její nejstarší dcera Meritaton, což by naznačovalo, že Achnaton svou manželku vyměnil za nepoměrně mladší krasavici, kterou před lety sám zplodil a konečně mu dorostla do věku na vdávání. Dnešnímu člověku to zní drsně, ale pro faraony byl incest běžnou formou spojení. Pokud si královská rodina chtěla zachovat výlučnost a božský původ, nemohla mezi své řady přijímat obyčejné smrtelníky.

Jak asi mohla Nefertiti vypadat? Podívejte se na počítačovou úpravu její busty:

Zdroj: Youtube

Postavení Meritaton nicméně není jednoznačné. Podle některých zdrojů nebyl jejím manželem Achnaton, nýbrž jeho spoluvládce Smenchkare, který se do vlády zapojil přibližně ve stejné době, kdy zmizela Nefertiti. Odkud ale tento Smenchkare přišel a proč faraon cítil potřebu se s někým o moc podělit, není jasné. Existuje i výklad, podle něhož byla Meritaton a Smenchkare jedna a táž osoba. Jiná verze dokonce ztotožňuje Smenchkareho s Nefertiti.

Nové výzkumy přitakávají myšlence, že Nefertiti ve 12. roce manželovy vlády nezemřela ani nebyla zapuzena, ale jednoduše si změnila jméno a vystupovala od té doby jako jiná osoba. Jiné jméno ostatně míval i sám Achnaton. Narodil se jako Amenhotep a vládu měl převzít pod jménem Amenhotep IV. Pod vlivem své matky i vlastních vizí se však stal zaníceným vyznavačem slunečního boha Atona, a tak začal užívat jméno Achnaton ("sloužící Atonovi").

Rovnocenný faraonův partner?

V případě Nefertiti nemusel být důvod k přejmenování náboženský, ale politický. Ambiciózní královna během Achnatonovy vlády přebírala čím dál více královských pravomocí a na zdech chrámů bývala vyobrazena ve stejné velikosti jako její manžel, což napovídá, že byla vnímána na stejné úrovni jako on. Egyptolog James P. Allen poukázal na výjev zobrazený na kamenném oblouku v chrámu v Amarně. Nefertiti je na něm představena v královském člunu s korunu na hlavě a s kyjem, kterým zabíjí nepřítele. Podle Allena byl takový výjev vyhrazen jen faraonům.

Je tedy možné, že se Nefertiti stala rovnocenným Achnatonovým spoluvládcem a přijala nové jméno, třeba i mužské. Jako žena by totiž stále figurovala o stupínek níž. Pokud měla být faraonem se vším všudy, musela tak i vypadat. V Egyptě to nebylo nic nového, nějakých sto třicet let před ní královna Hatšepsut nosila mužské oblečení a lepila si falešné vousy, aby byla přijata jako opravdový vládce.

Pokud byla Nefertiti skutečně záhadným Smenchkarem, potom svého manžela přežila a vládla po něm tři roky sama, než dospěl Achnatonův syn Tutanchamon. Toho ovšem král nezplodil s ní, ale s jinou manželkou, protože Nefertiti rodila jen dcery. Jedna z nich se za Tutanchamona provdala, aby čistá královská linie mohla pokračovat.

Zdroje: www.worldhistory.org, allthatsinteresting.com, www.nationalgeographic.com