Záhadní šestiprstí lidé:Není jasné odkud se vzali a proč byli považováni za bohy

Nataša Slánská | 20. 8. 2020
Archeologické vykopávky v kaňonu Čako
Archeologické vykopávky v kaňonu Čako
Archeologické vykopávky v kaňonu Čako

Vrozené fyzické odchylky od normy si nikdo u svého dítěte nepřeje. A přeci v dějinách existovala kultura, která jednu dědičnou vadu považovala za božské znamení. Nálezy v kaňonu Čako v Novém Mexiku naznačují, že zdejší kmen vzýval jedince narozené se šesti prsty na rukou či nohou.

Polydaktylie nepředstavuje pro dnešní chirurgii závažný problém, nadbytečné prsty se většinou odstraní hned po narození. Na něco takového by ovšem nikdy nepomysleli lidé z někdejšího amerického kmene, který před tisíci lety obýval oblast Pueblo Bonito v severní části Nového Mexika. V nadpočetných prstech totiž viděli znamení, jímž si bohové označili své vyvolené.

Analýza lidských ostatků vykopaných v kaňonu Čako odhalila, že se polydaktylie ve zdejší populaci vyskytovala častěji než u okolních kmenů; šest prstů na ruce či noze mívali 3 jedinci ze 100, zatímco u dnes žijících původních Američanů se tato vada objevuje jen v 0,2 procentech případů. Častější výskyt anomálie připisují archeologové genetické dědičnosti; kmen obývající kaňon Čako se zřejmě se svými soudobými sousedy moc nekřížil.

Čtyřnohá dívka z Texasu měla dvě pánve. I přes handicap porodila pět dětí
Magazín

Čtyřnohá dívka z Texasu měla dvě pánve. I přes handicap porodila pět dětí

Mít šest prstů na rukou či nohou přitom v této kultuře neznamenalo žádný handicap. Dotyčný jedinec byl naopak vzýván jako výjimečný, až božský, a dostávalo se mu zvláštních poct. Ostatky osob se šesti prsty byly nalezeny přímo ve svatyních, což svědčí o zvláštním pohřebním rituálu pro ně vyhrazeném.

Vykopávky rovněž odkryly řadu otisků šestiprstých rukou a chodidel na zdech a podlahách místních domů, a dokonce se našlo i množství speciálně upravených sandálů, které svým nositelům poskytovaly širší prostor pro nadbytečný prst.

"Vše nasvědčuje tomu, že místní lidé chovali k osobám s polydaktylií zvláštní úctu," shrnul výsledky výzkumu americký antropolog Kelley Hays-Gilpin. Ve světovém měřítku jde podle něho o zcela ojedinělý jev.

Tagy kmen Nové Mexiko