Narodila se v roce 1884 v perském Teheránu a byla dcerou Nasera al-Dína Šáha, perského krále v období od roku 1848 do května 1896. Byla známá svou krásou a půvabem a upoutala pozornost mnoha mužů. V té době byl zřejmě ideál krásy zcela jiný než dnes… Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Průkopnice se šarmem: Pokroková princezna odhodila hidžáb

Zahra Chánom, označovaná za feministku, bojovnici za práva žen a memoáristku, sehrála významnou roli v prosazování rovnosti pohlaví v perské společnosti. Ve svých pamětech poskytla jedinečný pohled na svou výchovu v královském harému a využila jej jako platformu pro kritiku omezení a společenských norem, které byly v té době na perské ženy uvaleny.

Život Zahry se dramaticky změnil, když se v pouhých 13 letech provdala za sardara Hassana Shojaha al-Saltaneha. Porušila společenská tabu, později se se svým manželem rozvedla a stala se tak jednou z prvních žen z královské rodiny, které se rozvedly. Její paměti osvětlují problémy, kterým musela čelit, včetně bolesti, kterou jí přineslo zasnoubení v útlém věku, a škod způsobených dohodnutými sňatky.

Kromě svých osobních zkušeností byla Zahra Khanom průkopnicí v mnoha oblastech. Vynikla jako spisovatelka, malířka, intelektuálka a aktivistka. Její dům se stal místem setkávání literárních salonů, kde pořádala týdenní setkání. Plynně hovořila arabsky a francouzsky a uměla také hrát na housle. Byla první ženou u perského dvora, která odložila hidžáb a přijala západní oděv, čímž se postavila tradičním normám.

Bojovnice za práva žen a proti otroctví

Zahra Chánom byla nejen obhájkyní ženských práv, ale také hlasitou kritičkou monarchie za vlády svého otce a bratra. Problémy Íránu, jako je chudoba, nedostatek vzdělání a problémy s právy žen, odvážně přičítala neschopným monarchům. Její neochvějný hlas vynikal jako hlas osamělé ženy, která se zasazovala o změnu a demokracii.

Jako zakládající členka íránského podzemního Sdružení za svobodu žen sehrála Zahra Chánomová klíčovou roli v boji za rovná práva žen. Tajně organizovala a účastnila se podzemních setkání za práva žen, která často maskovala jako náboženská setkání. Dokonce vedla pochod za práva žen k parlamentu, čímž prokázala svou oddanost této věci.

Pozoruhodný byl také postoj Zahry Khanomové proti otroctví. Byla vychována africkými otroky a ve svých pamětech s nimi vyjadřovala sympatie. Odsuzovala systém otroctví, který v té době převládal, a zdůrazňovala nespravedlnost a utrpení, které tito lidé prožívali.

V čem tkvěla její krása?

Nedávný virální mem s perskou princeznou z 19. století s vousy a tvrzením, že 13 mužů spáchalo sebevraždu kvůli neopětované lásce k ní, je příkladem problému s nevyžádanou historií. I když tento mem postrádá historickou přesnost, poukazuje na to, jak virální clickbait často zastiňuje bohaté a smysluplné příběhy z minulosti.

Podle memu byla princezna Qajar ve své době považována za ideál krásy a způsobovala sebevraždy mužů, ale nic nebylo nikdy dokázáno. Záměrem memu bylo vyvolat virální reakci, přičemž se nehledělo na fakta a zdroje ve prospěch senzačních tvrzení, která využívají internalizované misogynie a úzkých standardů krásy.

Ve skutečnosti je historický kontext obklopující tento mem složitý a má kořeny v období významných změn v perských dějinách, zahrnujících otázky jako reformy, nacionalismus a práva žen. A ač byly na perském dvoře skutečně takovéto princezny, nikde není psáno, že onou průkopnicí byla právě a jen Qajar – její jméno není nikde zmíněno…

Skutečnost je zřejmě jiná

Je sice pravda, že kadžárské ženy 19. století byly známé tím, že jako znak krásy nosily tenký knír nebo měkký puch, ale v roce 1900 tento koncept nebyl rozšířený, jak naznačuje mem.

Navíc tvrzení, že 13 mužů spáchalo sebevraždu kvůli neopětované lásce k ní, postrádá jakékoli opodstatnění. Vzhledem k tomu, že byla pravděpodobně v mladém věku provdána a žila v otcově harému, je velmi nepravděpodobné, že by se stýkala s muži mimo svou rodinu nebo že by ji pronásledovali nápadníci.

Odkaz žije dál

Odkaz Zahry Khanom Tadj es-Saltaneh je stále studován a oslavován. Její hrob se nachází na hřbitově Zahir od-Dowleh v Tajrishi a její život, spisy a role feministky jsou předmětem akademického zájmu blízkovýchodních studií na univerzitách po celém světě. V roce 2015 získala Harvardova univerzita rodinné fotografie, spisy, anekdoty a příběhy o jejím životě, čímž se dále uchovává její bohaté dědictví.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Zahra_Khanom_Tadj_es-Saltaneh, www.reflex.cz, habitofhistoryblog.com