Město bylo před 3400 lety postaveno a obýváno v době říše Mittani v letech 1550-1350 před naším letopočtem. Tato říše ovládala velké části severní Mezopotámie a Sýrie. Starověké město Zakhiku bylo údajně prosperujícím centrem říše Mittani ležícím na řece Tigris. Město Zakhiku bylo kromě pozdějšího zatopení zničeno i při zemětřesení kolem roku 1350 př. n. l. Tehdy se horní části hradeb zřítily a pohřbily i budovy pod nimi. I přesto se ale povedlo učinit mnohé zajímavé nálezy.

Nyní se město po 40 letech znovu vynořilo z řeky Tigris v Iráku. Tým archeologů spěchal k Mosulské nádrži v severním Iráku, jejíž součástí je Mosulská přehrada (kdysi známá jako Saddámova přehrada), aby staré město prozkoumal. Vykopávky vedli předseda Archeologické organizace Kurdistánu Dr. Hasan Ahmed Qasim, Dr. Ivana Puljiz z univerzity ve Freiburgu a Dr. Peter Pfälzner z univerzity v Tübingenu.

Tabulky popsané klínovým písmem

Při výzkumu se vědcům podařilo objevit i pět keramických nádob, které obsahovaly archiv více než 100 klínopisných tabulek, pocházejících zřejmě z období střední Asýrie. Právě nedlouho po zemětřesení, které město zničilo.

"Je téměř zázrak, že klínopisné tabulky z nepálené hlíny přežily tolik desetiletí pod vodou," uvedl profesor Peter Pfälzner z univerzity v Tübingenu. Navíc několik hliněných tabulek, které by mohly být dopisy, stále zůstává v hliněných obalech, a proto odborníci doufají, že jejich zkoumání odhalí nové informace o městě z období Mittani a o počátcích asyrské nadvlády v této oblasti.

Co víme o Zakhiku?

Město Zakhiku bylo ukryto pod hladinou mosulské přehrady, která je údajně nejdůležitější zásobárnou vody v Iráku, po dobu několika desetiletí. Přehrada byla postavena ještě v 80. letech 20. století, než bylo pod ní utopené sídliště archeologicky prozkoumáno a katalogizováno. V roce 2018 archeologové lokalitu částečně odkryli. Tentokrát poprvé tým archeologů lokalitu důkladně prozkoumal.

Jenže protože se celá Země, a zejména její nejteplejší části, potýká s extrémním suchem, město se díky změně klimatu znovu vynořilo. Celá země se totiž potýkala s extrémními teplotami, proto musela čerpat z přehrady vodu na zavlažování plodin. Hladina tak prudce klesla a poprvé po desetiletích odhalila starobylé městské budovy.

Na světlo světa se tak znovu vynořily nejen mohutné opevnění s hradbami a věžemi, ale také obrovská několikapatrová skladovací budova a průmyslový komplex. Vědcům se tak naskytla jedinečná příležitost celé místo konečně podrobně prozkoumat.

Jediné, co proti nim stálo, byl čas.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Průzkum omezený časem

Nebylo totiž možné určit, kdy začne hladina vody opět nebezpečně stoupat a celé město se opět zatopí. Proto byl sestaven v lednu a únoru letošního roku kurdsko-německý tým, který začal ve spolupráci s Ředitelstvím pro starožitnosti a památky v Kurdistánu zkoumat vykopávky.

I když hrozilo opětovné zatopení, naštěstí tým uspěl a podařilo se mu Zakhiku téměř beze zbytku prozkoumat.

Podle slov Ivana Puljizové z univerzity ve Freiburgu je nejvýznamnější zejména obrovská budova skladu, kde bylo zřejmě uskladněno obrovské množství zboží, které se pravděpodobně dováželo z celého regionu. Výsledky vykopávek ukazují, že toto místo bylo důležitým centrem v říši Mittani.

O slávě města pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

I další budovy byly překvapivě dobře zachovány, což odborníky doslova ohromilo. Většina budov byla totiž postavena z cihel, takže se nepředpokládalo, že by tak dobře odolaly podmínkám, v nichž byly po desetiletí pohřbeny. I přesto však některé zdi zůstaly stále několik metrů vysoké a cihly, vysušené na slunci, odolaly 40 letům pod vodou.

Ze zpráv vyplývá, že výzkumníci zakryli vykopané budovy těsně přiléhajícími plastovými fóliemi a štěrkem, aby se zabránilo jejich poškození při pobytu pod vodou.

Lokalita je nyní opět celá zatopená.

Zdroje:

news.yahoo.com, www.express.co.uk, es.wikipedia.org/wiki/Kemune