Kolik lidí Země pojme?

Za posledních 300 let se počet obyvatel na naší planetě velmi rozrostl. Na Zemi přibylo téměř 7 miliard lidí. To není zrovna malé číslo, když vezmeme v potaz, že jen 6 miliard z nich přibylo za posledních 100 let. 

Enormní nárůst lidské populace je podle vědců nutné koordinovat. Je nutné, abychom brali v úvahu také možnosti Země a fakt, kolik obyvatel celkem je naše planeta schopná pojmout. 

Spekuluje se, že do roku 2060 se počet lidí na Zemi zvedne až na 10 miliard. V roce 6500 př. n. l. to bylo "pouhých" 10 miliónů. 

Pokud jsou tyto prognózy skutečně pravdivé, bude v roce 2060 nejlidnatější zemí Indie, za ní v těsném závěsu bude stát Čína a Nigérie. To budou země s největším počtem obyvatel na Zemi. 

Jak to Země vydrží? Je to vůbec možné?

Touto otázkou se nezabýváme jen dnes. Podobné myšlenky řešil i Thomas Malthaus. Britský filosof se  v 17. století zabýval hypotézou, jak se Země jako taková může poprat s nezadržitelným nárůstem populace. 

Pro více informcí se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nutno podotknout, že Malthaus v tomto směru příliš optimistický nebyl. Sám vyjádřil myšlenku, že existuje možnost, že to Země zkrátka nedokáže. Ale co pak?

Pokud bude populace neustále narůstat současným tempem, hrozí, že v roce 2100 dosáhne počtu 11 miliard lidí. Pokud již nyní využíváme kapacitu naší planety až o 75% více, než bychom měli, co nastane v okamžiku, kdy v tomto tempu dojdeme až do zmíněného roku 2100? 

Vědci se shodují, že pro Zemi by byl optimální počet kolem 8 miliard lidí. Bohužel díky stylu života, jakým většina z nás žije, žijeme vůči planetě tzv. na dluh.

Laicky to lze vysvětlit tak, že poptáváme větší množství zdrojů, než kolik jsme schopní reálně obnovit. Pokud nezačneme jednat, můžeme je všechny rázem vyčerpat. S tím ale souvisí ještě jeden poměrně zásadní fakt. 

Pokud s tím nezačneme dělat něco již nyní, s klidem se může stát, že tu nejkrutější daň zaplatí budoucí generace. Naše děti a děti našich dětí. Právě jim jako bychom říkali, že zodpovědnost za to, jak se k Zemi chováme dnes, necháme s klidem v jejich kompetenci. 

Vědci se přiklání k názoru, že Země má vždy nějakou rezervu. Ta by podle nich však skutečně neměla přesáhnout horní hranici 10 miliard obyvatel. Pokud se tedy i nadále plánujeme rozrůstat stejným způsobem jako nyní, měli bychom již dnes promýšlet, jaké změny k tomu podnikneme a jak ochráníme to, co ještě nyní máme k dispozici. 

www.britannica.com, www.simulation-argument.com, www.quora.com