Začátek konce již za 30 let

Existence australského think-tanku Breakthrough stojí na bádání a předpovědích, co se stane s lidstvem v rámci klimatických změn. Tato environmentální společnost uvádí teorii, že roku 2050 dojde k existenčnímu zlomu pro lidstvo, neboť vzhledem k emisím skleníkových plynů může dojít k neobyvatelnosti zeměkoule. Teplotní výkyvy, velká sucha, záplavy, nepříznivé meteorologické jevy a s nimi související společenské změny mají být údajně běžnou součástí našeho bytí.

Jedna katastrofa za druhou

Kvůli teplotním klimatickým změnám by docházelo k neúrodám, což by vyvolalo hladomor, na který jsou navázaná zdravotní rizika jako nemoci a celosvětové pandemie. Nedostatek vody a přístup k ní by mohly podnítit války a boje o přírodní zdroje. Velký nárůst teplot a sucha by zabil miliony lidí. Tyto jevy by vyvolaly vlny migrace, které by znamenaly vytěsnění původních obyvatel, vznik paralelních společností bez vůle a ochoty se začlenit, čímž by vznikala bezpečnostní rizika.

Zdroj: Youtube

Pařížská dohoda

Vedoucí činitelé australského think-tanku obhajující ambiciozní cíle Pařížské klimatické dohody z roku 2015 apelují na její plnění. Požadují striktní dodržování ustanovení, která nutí národní vlády udržovat růst oteplování na maximální úrovní 1,5 °C v porovnání s teplotou doby před první průmyslovou revolucí, tedy asi před dvěma sty lety.

Stoupající teploty

Australští klimatičtí aktivisté uvádějí, že pokud by se na Zemi zvedla teplota např. o 3 °C, některé oblasti na zeměkouli by se potýkaly se zničujícími vedry trvající více než jednu třetinu roku. Vyvolalo by to obrovské požáry s dalším následným oteplováním. Změny by se také dotkly ekosystémů např. tropických deštných pralesů, korálových ostrovů nebo arktických oblastí, které by zanikly. V takovém případě by došlo k obrovské vlně lidské migrace do oblastí mírnějšího klimatického pásma.

Co lidstvu hrozí, pokud nebude jednat

Pro názornost, jak by lidstvo dopadlo, kdyby se nesnažilo snižovat produkci skleníkových plynů, australské Národní centrum pro obnovu klimatu zdůrazňuje, že by se klima na Zemi oteplilo až o 5 °C, což je neslučitelné s jakýmkoliv životem. Smrtelná vedra s požáry, záplavy a velké bouře, stoupající hladiny moří pohlcující ostrovy a pobřežní města, zničené ekosystémy, migrace a s ní spojené války, nemoci a celosvětové pandemie - to je katastrofický scénář pro lidstvo.

Jak chtějí australští aktivisté odvrátit katastrofu

Členové think-tanku Breakthrough uvádějí, že je ještě čas tento zničující trend odvrátit. Požadují drastické ekologické akce, které budou uplatňovat nejen národní státy, ale celé lidské společenství. Jedině tak si údajně lidstvo zajistí budoucnost i po roce 2050.

Zdroje: www.people.com, www.csiro.au