I přesto existuje člověk, který tento datum vypočítal. Aaron Clauset je profesorem počítačového vědění a matematiky na Univerzitě v Coloradu. Je rovněž šéfredaktorem časopisu Science Advances a vedoucím oddělení počítačového vědění na Colorado School of Mines. Jeho výzkum se zaměřuje na síťové analýzy, matematické modelování a datovou vědu a jeho práce byla publikována v řadě vědeckých časopisů.

Statistika nuda je?

Válka je vždy katastrofou a měli bychom se jí vyhnout všemi možnými prostředky. Je důležité podporovat mírová řešení konfliktů a vytvářet podmínky pro mír a spolupráci mezi národy. Předcházení válce je složitý proces, který vyžaduje úsilí a spolupráci mezi vládami, organizacemi a jednotlivci po celém světě. I když od poslední velké války uplynulo 70 let, neznamená to, že žijeme v éře míru.

Pokud bychom však chtěli válku předpovědět statisticky, mohli bychom hledat odpovědi i v minulosti. Podíváme se zpětně na to, co víme, že se stalo, a na základě těchto informací odhadneme, co by mohlo nastat - a kdy. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nežijeme v éře míru

Statistická analýza dat za desítky let i staletí nám může pomoci předpovědět téměř vše. Vědci dokonce využívají historická data ke zlepšení předpovědi počasí a předvídání přírodních katastrof. Využití statistiky k předpovědi příští světové války lze do jisté míry využít, i když závěry jsou samozřejmě nepřesné a mohou být zvráceny.

Aaron Clauset se pokusil předpovědět jednu z největších hrozeb pro lidstvo: válku.

První i druhá světová válka se odehrály během pouhých třiceti let, ale přestože v následujících desetiletích docházelo k významným mezistátním konfliktům, globální konflikt jsme neměli již téměř sto let. I proto někteří vědci tvrdí, že je to jen otázka času.

Clauset prozkoumal údaje o 95 válkách, k nimž došlo v letech 1823 až 2003. Svá zjištění shromáždil v rámci projektu Correlates of War Project, což je online úložiště veřejně přístupných dat o válkách, a poté vytvořil počítačové modely, které by mohly pomoci dát tyto údaje do souvislostí. Věnoval velkou pozornost tomu, jak svět vypadal před dlouhým obdobím konfliktu, během něj a po něm.

Významných by bylo přes sto let

Clauset se zaměřil i na delší období bez válek a doufal, že díky identifikaci těchto období bude schopen zjistit, co odlišuje současný sedmdesátiletý úsek globálního míru. Ukázalo se, že v rozsáhlé historii lidstva není naše období bez globální války nijak neobvyklé.

Aby bylo období míru po druhé světové válce statisticky významné, muselo by trvat nepřetržitě 100 až 140 let.

To naznačuje, že současný mír je podstatně křehčí, než se jeho zastánci domnívají. Samotná válka je pak podle statistika i tak vzácnou událostí. Těsná blízkost obou světových válek byla vyvážena sporadickými válečnými obdobími, která následovala poté. Dlouhý mír pak jednoduše vyrovnal účetnictví ve vztahu k velkému násilí.

Konec lidstva

Jak daleko jsme od katastrofické války, která by ukončila život na Zemi? Ač lze válku předpovídat jen na základě výpočtů, které se nemusejí nakonec splnit, důležitější je zaměřit se na časový harmonogram konečného pádu lidstva. Ten Clauset odhadl na rozmezí 383 až 11 489 let, s mediánem 1 339 let s tím, že "vyhlídka na konflikt, který ukončí civilizaci v příštích 13 stoletích, je střízlivá".

Zdroje: futurism.com, uk.news.yahoo.com