Indiánská civilizace, označovaná jako kultura Hopewell, vzkvétala od roku 100 př. n. l. do roku 400 n. l. Domorodci obývali malé vesničky, jejichž součástí byly pravoúhlé domy s doškovými střechami a hliněnými zdmi. Lidé pěstovali slunečnice, tykve, kukuřici, sbírali plané rostliny, lovili a rybařili.

Doménou Hopewellské kultury byla síť dálkových obchodních sítí, díky které kvetlo také řemeslo. Každodenní pomůcky a nářadí, ale i umělecká díla byla vyráběna z mědi, slídy, mušlí či obsidiánu. Archeologické nálezy ukazují, že indiáni měli oblibu v budování zemních děl v různých geometrických tvarech. Pohřební mohyly obsahující předměty duchovního významu naznačují, že společnost byla hierarchicky uspořádána. Zvláštní ale je, že odborníci nenašli žádný důkaz o existenci nějaké vyšší autority, jako byl šaman či panovník.

Zánik kultury Hopewell

Ve čtvrtém století ale přišel náhlý obrat. Jako by se po vyspělé kultuře slehla zem. Vědci nedokázali zjistit, co se stalo. Objevili se neznámí nájezdníci, nemoci nebo přírodní katastrofa? Na odpověď přišli až vědci z University of Cincinnati v čele s profesorem antropologie Kennethem Tankersleym.

Odborníci se nejprve zaměřili na literární prameny. Legendy Algonkinů a Irokézů hovořily o „dni, kdy Slunce spadlo z oblohy". Příběhy Šavanů zmiňovaly „nebeskou pumu, která roztrhala lesy". Majamiové zase vyprávěli o „rohatém hadovi, létajícím po obloze a shazujícím kameny na zem". „Náznaky byly jednoznačné," vysvětluje Tankersley. „Kulturu Hopewell zničila kometa."

Nyní bylo důležité najít důkazy. Radiokarbonové a typologické datování vzorků sedimentů ukázalo, že mezi lety 252 a 383 našeho letopočtu zasáhly oblast o velikosti 24 000 kilometrů čtverečních masivní lesní požáry. Zároveň byla objevena neobvyklá koncentrace a rozmanitost fragmentů meteoritů.

Konec civilizace

„Kometa se v zemské atmosféře roztříštila na tisíce kousků. Ty zapálily lesy, louky i pole. Krajina byla zdevastována a úroda zničena. Nastal masivní hladomor," popisuje možný scénář katastrofy Kennethe Tankersley.

Zdroj: Youtube

Lidé tak byli nuceni opustit své domovy i rodiny. Civilizace Hopewell tak splynula s jinými kulturami. „Objev ukazuje, že naše dějiny netvoříme pouze my, ale také vesmír nad námi. To by mohlo vést k většímu zájmu o podobné události," říká spoluautor studie, geolog Steven Meyers. (Zdroj: www.nature.com)

Zdroj:

www.arkeonews.net, www.akademon.cz, www.archive.archaeology.org